Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Elektrikern klämdes fast från knäna till hjässan

FÖRETAGSBOT Elektrikern skulle reparera ett lyftbord i en av Göteborgs Spårvägars verkstäder. Det föll över honom och han fick livshotande skador. Ansvaret var bolagets, som erkänner och betalar en förhöjd företagsbot.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-03-21

Olyckan inträffade den 19 maj 2021 när en elektriker skulle reparera ett så kallat lyftbord vid Göteborgs Spårvägars verkstad i vagnhallarna vid Rantorget i Göteborg. Bilden är från Rantorgets depå. Foto: Robert Lindberg

En elektriker var tvungen att vara under ett lyftbord, i en av Göteborgs Spårvägar AB:s verkstäder i vagnhallarna vid Rantorget i Göteborg, när det skulle repareras. Elektrikern var anställd av ett annat bolag men var anlitad för reparationen.

Bordet behövde lyftas upp för felsökning och reparationsarbetet. Två anställda vid Göteborgs Spårvägar hjälpte till. För att lyfta upp bordet tog de hjälp av en truck och lyftstroppar. Stropparna gled av och bordet och truckens gaffel föll ned.

Elektrikern klämdes fast från knäna till hjässan. Skadorna var livshotande och ger men för livet. Omfattande operationer har krävts och elektrikern kommer alltid att ha en ökad risk för infektioner.

Olyckan inträffade den 19 maj 2021.

Kammaråklagare Maria Johansson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål konstaterar att olycksplatsen är ett så kallat fast driftsställe som Göteborgs Spårvägar råder över. När reparationen utfördes var det ett gemensamt arbetsställe. I Göteborgs Spårvägars ansvar ingår att ha ansvar för att samordna arbetet och förebygga riskerna för ohälsa och olycksfall på det gemensamma arbetsstället.

Skyddsansvariga har inte sett till att arbetet gjordes utan risk. De har av oaktsamhet inte gjort vad som krävs enligt arbetsmiljölagen, påpekar åklagaren. Hon saknar bland annat riskbedömning av arbetsuppgiften, instruktioner för hur lyftbordet skulle lyftas och lämpliga arbetsmetoder för last som transporteras ovanför en oskyddad arbetsplats där personer uppehåller sig.

Göteborgs Spårvägar godkänner att betala 2 miljoner kronor i företagsbot genom ett så kallat strafföreläggande. Sanktionsvärdet för brottet motsvarade en företagsbot på 1 miljon kronor men boten är förhöjd enligt reglerna i kapitel 36 i brottsbalken. Reglerna infördes 2020 och innebär att vid svåra olyckor och dödsfall påverkar företagets finansiella ställning storleken på boten.

Foto: Robert Lindberg

Publicerad: 2024-03-21

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!