Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskador

Ergonomiska risker hos Postnord

VITE Det fanns fortfarande risk för överbelastning vid hanteringen av paket. Det menade Arbetsmiljöverket och krävde en miljon kronor av Postnord i vite. Bolaget tog ärendet till högsta instans.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-11-20

Tekniska hjälpmedel för paketlyft behövdes.

Efter inspektioner i mars och maj 2019 ansåg Arbetsmiljöverket att det fanns brister i pakethanteringen hos Postnord i Järfälla. Bolagets egen företagshälsovård undersökte riskerna och kom fram till att belastningen var hög eller mycket hög vid flera arbetsstationer.

Arbetsmiljöverket ställde en lång rad krav. Bland annat krävdes teknisk utrustning för hantering, lyft och förflyttning av paket. Verket ansåg att bolaget inte hade gjort vad som krävts inom den tid som bolaget fått på sig. Arbetsmiljöverket krävde därför att förvaltningsrätten skulle döma ut ett vite på en miljon kronor, eller i vart fall 800 000 kronor.

Postnord motsatte sig vitet. Bolaget kunde inte göra allt som krävdes eftersom tekniska hjälpmedel inte fanns på marknaden. Mycket stora investeringar, som ombyggnation av lokaler och utprovning av ny teknik skulle i så fall krävas. En slags utrustning hade också beställts under pandemin men leveransen fungerade inte. Det projekt som skulle testa och utvärdera utrustningen blev därför kraftigt försenat. Arbetsmiljöverket hade också på hösten 2020 informerats om att det saknades tekniska möjligheter för bolaget att komma vidare.

Föreläggandet innehöll också oklara och relativa begrepp, menade Postnord.

Förvaltningsrätten höll till viss del med om att föreläggandet var allmänt hållet. Men la till att utredningen visade att det fanns olika sätt för bolaget att åtgärda bristerna på. Det hade därför inte varit lämpligt av Arbetsmiljöverket att ange vilka alternativ som bolaget skulle välja.

Det framstår också som att bolaget, utifrån sitt handlande, hade klart för sig vad verket förväntade sig, noterade förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten påpekade att det framkommit att det fanns en vilja hos Postnord att arbeta proaktivt och vara ledande inom arbetsmiljö och att det var positivt. Men bolaget hade inte gjort allt som krävdes i tid. Rätten dömde ut ett vite på 800 000 kronor.

En av nämndemännen ville sänka vitet till 500 000 kronor eftersom bolaget ändå uppvisat en hög ambitionsnivå och vidtagit organisatoriska åtgärder.

Bolaget överklagade både till kammarrätten och till Högsta förvaltningsdomstolen. Postnord ansåg att målet behövde tas upp för att ge andra domstolar vägledning i hur ett vitesbeslut inom arbetsmiljöområdet ska utformas för att det ska uppfylla kravet på tydlighet. Men något prövningstillstånd beviljades inte och förvaltningsrättens dom står fast.

Publicerad: 2023-11-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!