Allt om arbetsmiljö logga
Viten

Felplacerade sängar ger miljonvite för Region Skåne - igen

VITE Trots tidigare viten stod sängar i korridorer på fel sätt när Arbetsmiljöverket kom på inspektion till Helsingborgs lasarett.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-06-17

Det blev dyrt att placera sängarna längs med väggen. Foto: Adobe stock.

Flera patientsängar var placerade med ena långsidan intill en vägg i korridoren på bland annat akutmottagningen på Helsingborgs lasarett. Det upptäckte Arbetsmiljöverket när de var där på inspektion den 3 maj 2023. Så får sängarna inte stå. Reglerna säger bland annat att det ska finnas ett utrymme om minst 0,8 meter som är fritt från väggar eller fast monterade föremål.

Verket hade redan i september 2011 förbjudit sjukhuset att placera sängarna i strid med reglerna. Förbudet var förenat med ett vite på en miljon kronor.

Verket ansökte därför om att förvaltningsrätten skulle döma ut vitet.

Region Skåne ville att ansökan skulle avslås. Regionen påpekade att alla ledningsnivåer såg allvarligt på problemen som berodde på brist på disponibla vårdplatser och hälso- och sjukvårdspersonal sedan en längre tid. Åtgärder som flytt av avdelningar skulle dock ge tillräckligt med vårdplatser och korridorvård undvikas.

Regionen hänvisade till att sängarna placerats i korridoren efter att en avvägning gjorts mellan kravet på god arbetsmiljö och patienternas vårdbehov. Det var inte rimligt att det utdömdes ett vite när patientsäkerheten bedömts väga tyngre och det blev omöjligt för arbetsgivaren att uppfylla sina skyldigheter gällande arbetsmiljön.

Förvaltningsrätten konstaterar att sängar har felplacerats under flera år och trots att viten tidigare har dömts ut har Regionen inte kommit till rätta med situationen. Av handlingarna framgår det att Regionen sedan 2005 har haft ett förbud mot sig om sängarnas placering, konstaterar förvaltningsrätten. Vitet har successivts trappats upp eftersom Regionen inte har följt förbudet.

Regionen har dock ett ansvar att efterleva förbudet även när det inte finns tillräckligt med personal och vårdplatser. Rätten anser att det inte kommit fram annat än att det går att organisera verksamheten så att det går att undvika överträdelser av förbudet.

Förvaltningsrätten dömer ut vitet på en miljon kronor.

Domen har vunnit laga kraft.

 

Foto: Adobe stock.

Publicerad: 2024-06-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!