Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Green Cargo frias efter dödsolyckan

FRIAS Det fanns brister i arbetsmiljön. Men det går inte att bevisa att det är bolagets brist som har orsakat bangårdsoperatörens död. Det menar tingsrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-02-20

Green Cargo hade gjort en tillräcklig riskbedömning av arbetet med att koppla i hop godsvagnar. Det var inte ett arbetsmiljöbrott när operatören klämdes i hjäl. Bilden är inte från bangården. Foto: Adobe Stock

Den 11 november 2018 klämdes en bangårdsoperatör mellan två godsvagnar på Green Cargos bangård i Borlänge. Operatören arbetade med att växla och koppla ihop godsvagnar när han klämdes mellan två godsvagnars buffertar. Han fick högerbenet avklippt av ett vagnshjul och dog av sina skador.

Kammaråklagare Anders Gustafsson, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål väckte åtal. Han ansåg att ansvarig för arbetsmiljön på Green Cargo av oaktsamhet orsakat dödsfallet. Ansvarig hade inte gjort en korrekt riskbedömning och inte sett till att den anställde inte fick olämpliga tjänstgöringsturer och inte hindrat att arbetstagare gick mellan tågvagnar när de rörde sig.

Åklagaren krävde en miljon kronor i företagsbot.

Falu tingsrätt gör en annan bedömning.  I domen, som kom den sjunde februari, påpekar rätten att ingen har sett hur olyckan gick till och den har inte heller fångats upp av kamerorna på bangården. Det är inte heller klarlagt varför bangårdsoperatören var mellan de vagnarna han var. Det är däremot utrett att operatören inte skulle vara där, utan att han skulle vänta på en annan plats innan han kopplade ihop de tjugo vagnarna med de återstående fyra vagnarna.

Tingsrätten går igenom de riskanalyser som gjorts av Green Cargo. Utredningen visar, enligt rätten, att bolaget har varit väl medvetet om riskerna med växlingsarbetet. För att minimera risken för olyckor vid koppling har bolaget exempelvis angett att det ska ske när fordonet står stilla. De riskbedömningar som gjorts av växlingsarbetet, de säkerhetsbestämmelser som finns och den utbildning som medarbetarna får och den uppföljningen som sker av utbildningen är tillräcklig, sammanfattar tingsrätten. De uppfyller de krav som ställs på en arbetsgivare för att förebygga att arbetstagaren utsätts för olycksfall.

Arbetsmiljöverkets inspektör var dock kritisk till bolagets säkerhetsarbete. Han påpekade att bolaget endast kontrollerade och följde upp sina medarbetare en gång per år och att bolaget inte gjorde så kallade flygande skyddsronder. Inspektören hade också fått information om att medarbetarna inte alltid följde bolagets instruktioner och säkerhetsföreskrifter och ansåg att bolaget borde ha gjort mer.

Tingsrätten skriver att det ligger i sakens natur att ett bolag alltid kan arbeta mer med säkerhetsfrågor men att det inte behöver betyda att det bolaget gjort inte är tillräckligt eller inte korrekt.

Rätten anser sammantaget att Green Cargo har gjort vad som krävs för att riskbedöma verksamheten.

Åklagarens övriga påståenden om bolagets brister och betydelse för operatörens död avfärdas också. Rätten påpekar att bolaget har gjort vad som krävs för att arbetstagare inte ska gå mellan vagnar i rörelse genom att de har bedömt risken och meddelat föreskrifter om att fordon ska kopplas när de står stilla. Bolaget har också haft säkerhetsbestämmelser om att lokföraren och bangårdsoperatören ska kommunicera via radio. Vilket också gjordes vid olyckstillfället.

Bangårdsoperatören hade dock inte gjort den hälsoundersökning som krävs och var därför inte behörig att arbeta som bangårdsoperatör när olyckan skedde. Green Cargo har därmed inte sett till att bangårdsoperatören tilldelades olämpliga tjänstgöringsturer och på det sättet brustit i sitt arbetsmiljöansvar, enligt rätten. Men eftersom det inte säkert går att säga hur olyckan gick till går det inte att säkert fastställa att det finns ett orsakssamband mellan den bristen och olyckan.

Det går därför inte att säga bolaget har orsakat bangårdsoperatörens död.

– Eftersom det inte har gått att fastställa vad som orsakade arbetsplatsolyckan menar vi att det inte är bevisat att det är bolagets brist i arbetsmiljön som har vållat den anställdes död, säger rättens ordförande rådmannen Karin Winter i ett pressmeddelande.

Det har inte skett något arbetsmiljöbrott och talan om företagsbot ogillas.

Domen kan överklagas senast den 28 februari.

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2024-02-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!