Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

”Medvetet risktagande av allvarligt slag”

BOT Företaget visste att det fanns en risk att arbetstagaren kunde drabbas av klordioxidförgiftning men gjorde ändå inte tillräcklig för att förhindra olyckan. De var ett medvetet risktagande av allvarligt slag, menar åklagaren.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-06-03

Andningssvårigheter, domningar i ansiktet och sveda i hals och ögon, så kallad klordioxidförgiftning drabbade en arbetstagare vid Solenis Swedeb AB den 12 april 2022. Foto: Adobe sstock

Risken att exponeras för klordioxid i inandningsluften var känd, men företaget Solenis Sweden AB hade inte vidtagit tillräckliga åtgärder. Det anser Kammaråklagare Christer Jarlås vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Åklagaren förklarar, i ett strafföreläggande, att när det gäller kemiska arbetsmiljörisker uppstår skador vid exponering över ett visst gränsvärde. Ett personligt larm som visar att gränsvärdet har överskridits kan användas för att hindra fortsatt exponering. Men när det gäller vissa kemiska risker, som just klordioxid, finns det en risk att när det personliga larmet signalerar har en skadlig eller dödlig exponering redan inträffat. Därför är det viktigt, och reglerat via föreskrift, att arbetsgivare i första hand använder tekniska och organisatoriska åtgärder för att förebygga riskerna.

Personlig skyddsutrustning som larm ska användas i sista hand.

Vid händelsen saknades tekniska säkerhetsfunktioner för att automtiskt, i det läget som doseringssystemet var inställt på, kunna stoppa doseringen av saltsyra och natriumklorit för att inte skadliga mängder klordioxid skulle kunna bildas.

Arbetstagaren andades därför in klordioxid och blev förgiftad. Hen drabbades av andningssvårigheter, domningar i ansiktet och sveda i hals och ögon och en så kallad kraftig syressättningsminskning.

Olyckan inträffade den 12 april 2022.

Åklagaren menar att företaget begått ett arbetsmiljöbrott och att gärningen är grov. Han skriver att "...den har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag." En liknande händelse hade hänt tidigare. Om företaget hade vidtagit åtgärder för de kända riskerna hade olyckan med hög grad av sannolikhet inte hänt.

I ett strafföreläggande godkänner företaget att betala 500 000 kronor i företagsbot.

Foto: Adobe sstock

Publicerad: 2024-06-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!