Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Hög arbetsbelastning i familjehemsgruppen

VITE Arbetsmiljöverket var inte nöjt med kommunens undersökning av arbetsbelastningen i familjehemsgruppen i Kristinehamns kommun. Att hota med vite var rätt, anser förvaltningsrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-01-15

Kristinehamns kommun gjorde inte tillräckligt för att undersöka och åtgärda bland annat den höga arbetsbelastningen, menade Arbetsmiljöverket. Foto: Adobe stock

Arbetsbelastningen vid familjehemsgruppen hade varit hög i flera år. Efter anmälan från ett huvudskyddsombud kom Arbetsmiljöverket, hösten 2021, på inspektion. Ombudet hade begärt åtgärder men menade att kommunen inte gjort tillräckligt.

Verket fann brister och krävde att kommunen skulle undersöka om resurserna vid familjehemsgruppen var anpassade till kraven. Risken för att någon skulle drabbas av ohälsa eller olycksfall skulle bedömas och eventuella åtgärder vidtas. När tidsfristen gått ut hade kommunen gjort en del, men inte allt, och inte tillräckligt väl, menade verket.

Kommunen invände. Risker hade uppmärksammats i en enkät, de hade bedömts och åtgärder föreslagits. Utpekade personer hade fått ansvar att agera och följa upp.

Arbetsmiljöverket ansåg att svaren i enkäten var för otydliga och allmänt hållna och ansåg att de identifierade riskerna därför inte togs om hand i tillräckligt stor utsträckning.

Arbetsmiljöverket beslutade i juli 2022 att förena sina krav med ett vite på 40 000 kronor. Kommunen överklagade beslutet och påpekade att ett gediget arbete med en handlingsplan för familjehemsgruppen pågick och följdes upp kontinuerligt.

Förvaltningsrätten anser, i sin dom från slutet av september, att det var rätt att hota med vite, och ger kommunen åtta veckor på sig, från lagakraftvunnen dom, att bli klar med sina åtaganden.

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2024-01-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!