Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Hovrätten friar – ingen fälls för snickarens död

FRIAS Den lettiske snickaren föll 13 meter på byggarbetsplatsen och dog i augusti 2019. Men ingen av de som ställts till svars hade ansvaret för snickarens säkerhet, menar hovrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-06-11

Snickaren föll 13 meter den 31 augusti 2019 och avled av sin skador. Nu friar även hovrätten de två som stått tills svars - de var inte ansvariga för snickarens säkerhet. Foto: Från förundersökningen

Den lettiske snickaren dog på sin arbetsplats, en byggarbetsplats i Järfälla, den 31 augusti 2019. Han avled till följd av huvudskador som orsakades av fallet. Ingen såg varifrån han föll, men Svea hovrätt bedömer att han föll från en balkong på byggarbetsplatsen. Men just där på balkongen hade någon annan än de två som ställts till svars skyddsansvaret för snickaren, konstaterar nu hovrätten.

Åklagaren, som väckte åtal i tingsrätten, ansåg att två personer hade ansvaret för snickarens arbetsmiljö och att de skulle dömas för arbetsmiljöbrott. Han ansåg att snickaren var inhyrd av Krag Solutions AB och att ansvaret enligt arbetsmiljölagen vilade på Krag. De ansvariga var dels vd:n för bolaget, dels en annan person, som var inhyrd av Krag för att arbeta med byggnadsställningar.

Krags uppgift var att montera och demontera byggnadsställningar samt att bygga regntak mellan byggnaden och byggnadsställningen. De hade fått sitt uppdrag av huvudentreprenören på byggarbetsplatsen, Hansson Husentreprenad AB.

Åklagaren ansåg att skyddsåtgärder för inhyrd arbetskraft inte hade vidtagits och att risken att falla till lägre nivå inte hade förebyggts. Ansvariga hade inte heller säkerställt att personlig fallskyddsutrustning fanns på plats.

Han krävde 2 miljoner kronor i företagsbot. Snickarens syster begärde skadestånd, på 1,5 miljoner kronor.

Vd:n höll med om att det saknades godkänt fallskydd men ansåg inte att han haft ansvar eftersom snickaren inte var inhyrd av hans bolag. Snickaren var inhyrd av ett annat bolag, MTD Serviss, som vd:ns bolag anlitade som underentreprenör. Det var MTD som hade arbetsmiljöansvaret, menade vd:n. Den andre personen uppgav samma sak och förnekade att han haft något arbetsmiljöansvar.

Tingsrätten menade att det ändå fanns omständigheter som talade för att snickaren var inhyrd av Krag. Bland annat fick Arbetsmiljöverkets inspektör den informationen på plats direkt efter händelsen. Men det är oklart från vem och vad den personen visste. Rätten ansåg samtidigt att det inte gick att bortse från Krags vd:s uppgift att det andra bolaget, MTD, var en underentreprenör. Det stöddes också av protokollet från brottsplatsundersökningen.

Rätten bedömde att det saknades tillräckligt stöd för att dra slutsatsen att snickaren var inhyrd av Krag. Det var därför inte bevisat att företrädare för Krag haft arbetsmiljöansvar för snickaren.

Åklagaren höll inte med och överklagade målet till hovrätten. Han menade att även om MTD Serviss skulle ses som en självständig entreprenör var Krag Solutions ändå skyldigt att se till att det fanns fallskydd på den plats där snickaren föll ned. Bland annat eftersom deras egna anställda utförde samma arbetsuppgifter som snickaren. Vd:n och den inhyrde ansvarige för arbetet med byggnadsställningarna var ansvariga för bristen på fallskydd, ansåg åklagaren.

Dessa två menade dock att de endast ansvarat för säkerheten på de byggställningar som de uppförde inte på den balkong där olyckan inträffade.

Hovrätten konstaterar nu att snickaren var anställd av MTD Serviss och skulle bära upp virke till de regnskydd som skulle uppföras. Han hade inte någon personlig fallskyddsutrustning. Den balkong som han bar virke till saknade fast fallskydd. Det fanns däremot på andra balkonger.

Hovrätten påpekar att arbetsgivare även kan ha ansvar för, och skyldigheter mot arbetstagare, i andra företag. Det gäller exempelvis inhyrd arbetskraft, men åklagaren har inte lyckats visa att snickaren var inhyrd av Krag Solutions. Det är därför rimligt att utgå från att det var snickarens arbetsgivare, MTD Serviss, som hade det huvudsakliga ansvaret.

Hovrätten noterar också att huvudentreprenören, Hansson Husentreprenad AB, hade förbjudits att utföra eller låtit utföra arbete på höjder över två meter utan att någon form av fallskydd användes. Förbudet kom efter att Arbetsmiljöverket varit ute på inspektion och noterat brister. De som hörts i målet har dessutom varit relativt samstämmiga i sin bedömning av att det var huvudentreprenören Hansson Husentreprenad som hade ansvaret för att förse balkongerna med fast fallskydd.

Eftersom det är klarlagt att Krag Solutions hade ansvar för säkerheten på byggnadsställningarna blir det viktigt att ta reda på var olyckan hände, påpekar hovrätten.

Men det är oklart. Ingen av de som hörts i målet kan svara på var eller hur olyckan gick till.  I brottsplatsundersökningen finns en anteckning om att snickaren arbetat på en balkong, men det är oklart vem som sagt det. En arbetsmiljöinspektör hade också hört att någon, oklart vem, sett snickaren ligga på en terrass eller balkong innan han ramlade ned.

Hovrätten påpekar att det saknas stöd för att olyckan inträffade när snickaren befann sig på byggnadsställningen. Hovrättens samlade bedömning är i stället att snickaren föll från balkongen och det är en plats där Krag Solutions AB inte hade ansvar för snickarens säkerhet.

Slutsatsen blir därför att Krag Solutions vd och den som ansvarat för arbetet med byggnadsställningarna frikänns från ansvar för arbetsmiljöbrott. Tingsrättens dom ska inte ändras och systerns begäran om skadestånd avslås.

Domen kan överklagas senast den 8 juli.

 

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare

Laddar

Foto: Från förundersökningen

Publicerad: 2024-06-11

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!