Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Hovrätten friar lantbruket – skyddsräcken kunde inte köpas

FRIAS Tingsrätten ansåg att skyddsanordning gick att ordna, men hovrätten gör en annan bedömning. Vittnen i hovrätten har berättat att det inte finns skyddsanordningar när en plansilo ska täckas.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-06-10

Mannen föll baklänges över kanten ned på betongplatten och skadade sig svårt. Foto: Ur förundersökningsprotokollet

En anställd stod på kanten av en plansilo när han tappade balansen och föll cirka 4,5 meter ned på den intilliggande plansilons betongplatta. Han föll när gräset i plansilon skulle täckas med plast. Den anställde fick flera olika frakturer och var sjukskriven sju och en halv månad. Olyckan inträffade på en gård utanför Falköping den 13 juni 2021.

Det fanns varken något skyddsräcke eller någon annan skyddsanordning. Åklagaren ansåg att det skulle ha funnits och att det skulle ha förhindrat fallet. Han krävde 400 000 kronor i företagsbot av arbetsgivaren jordbruksbolaget Tell Ölanda AB.

Tingsrätten konstaterade att bolagets vittnen uppgett att det inte finns några lämpliga skydd och att bolaget därför tagit fram skriftliga rutiner. Rätten hänvisar till åklagarens vittnen, som menar att det går att skydda från fall, och ansåg att ett arbetsmiljöbrott begåtts.

Rätten sänkte företagsboten till 300 000 kronor eftersom arbetsgivaren ansågs seriös och vidtagit vissa åtgärder, om än inte tillräckliga.

Bolaget överklagade domen och hänvisade till att hela branschen ansåg att det inte finns några fungerande skydd mot fallrisk vid just täckningsarbete efter iläggning av ensilage i silo. De skydd som tingsrätten hänvisade till avsåg inte rätt arbetsmoment. Tingsrätten hade missuppfattat vittnesuppgifterna och dessutom lagt fram egna förslag till skydd som bolaget inte fick bemöta, skrev bolagets ombud i överklagandet till Göta hovrätt.

I hovrätten hade bolaget fler vittnen för att stödja sitt påstående om att det saknas skydd när en plansilo täcks, bland annat åberopades utlåtanden från Lantbrukarnas Riksförbund och från Gröna arbetsgivare. Vittnena beskrev också att fasta skyddsräcken skulle innebära större risker. Det är många personer som arbetar med momentet täckning och de rör sig vilket skulle göra det i praktiken omöjligt att använda flyttbara räcken.

Hovrätten lyssnar på bolagets invändningar och konstaterar att åklagarens vittnen inte har gjort någon tydlig skillnad mellan täcknings- och avtäckningsarbete vilket försvårar värderingen av deras uppgifter. Ett av vittnena har dock sagt att det är relevant att vid en riskbedömning tänka på att skyddsräcken kan innebära risker. Men de har inte bemött invändningarna om att vissa andra skyddsanordningar skulle innebär risker.

Bolagets invändningar om att det saknas lämpliga skydd vid täckningsarbetet har inte motbevisats, summerar hovrätten. Med hänsyn till att bolaget har tagit fram skriftliga instruktioner och har muntliga genomgångar så har bolaget inte gjort sig skyldig till sådan oaktsamhet som bör föranleda ansvar enligt tredje kapitlet, åttonde paragrafen i brottsbalken. Något arbetsmiljöbrott är inte styrkt, enligt hovrätten.

Men hovrätten är inte enig. De båda nämndemännen håller med tingsrätten och vill döma bolaget.

Domen har inte överklagats.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare

Laddar

Foto: Ur förundersökningsprotokollet

Publicerad: 2024-06-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!