Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskadeförsäkringen

Tuffare regler för hemarbetare

AVGJORT Högsta instans har avgjort två mål om skador vid hemarbete. Nu blir det mer restriktiva bedömningar av arbetsskador. Det menar Johan Holm, jurist vid Umeå universitet.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-05-25

Att krocka med hunden när man jobbar hemma är med stor sannolikhet ingen arbetsskada framöver. Det visar nya domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Adobe stock

I slutet av april kom två domar från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, som är den högsta instansen som prövar ärenden i arbetsskadeförsäkringsmål. Ärendena hade drivits dit av Allmänna ombudet för socialförsäkringen för att bringa klarhet i vad som gäller när någon arbetar hemma och skadar sig.
– Det blir mer restriktiva bedömningar framöver. Men det här är egentligen mer en tillbakagång till hur förvaltningsrätterna har dömt tidigare, säger Johan Holm, jurist vid Umeå universitet specialiserad på arbetsmiljörätt.

Pandemin gjorde att fler började arbeta hemma vilket har lett till att fler ärenden prövats med frågeställningen om en skada i hemmet kan räknas som en arbetsskada eller inte. Tre domar från kammarrätterna, alla rörande tandskador, har gett olika svar på liknande frågeställningar.

Johan Holm. FOTO: Mattias Pettersson


– De har spretat åt lite olika håll. Efter domen om leksaksbilen blev bedömningen mer generös, påpekar Johan Holm.

I fallet med leksaksbilen dömde kammarrätten att det var en arbetsskada när sonen kastade en leksaksbil på sin hemarbetande pappas tänder. Kammarrätten, som inte var enig, hänvisade ärendet tillbaka till Försäkringskassan som inte givit rätt till ersättning för tandvårdsbehandling. I de två ärenden som nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen ansåg kammarrätten att en tandkrock med hunden på väg ut till köket inte var en arbetsskada medan en tandkrock med sonens huvud när pappan skulle sätta i sladd var en arbetsskada.

Enligt HFD är varken tandskadan efter krocken med hunden eller efter krocken med sonen någon arbetsskada. HFD prövar först om personen utför arbete eller inte. Avgörande är sedan gränsdragningen mellan vad som är privatliv och vad som är arbetsliv.
– Kvinnan var på väg till köket med kaffekoppen så hon arbetade inte, men mannen satt vid datorn och arbetade. Det var sonen som reste sig upp och krockade med mannens huvud när mannen böjde sig för att sätta i en sladd. HFD bedömde att den händelsen till övervägande delen hade sitt ursprung i privatlivet.

Om mannen hade krockat med en skrivare i stället, hur hade HFD dömt då?
– Då skulle jag tro att det bedömts som en arbetsskada.

Att alla ärendena handlar om ersättning för tandvård beror på att tandvård inte täcks av den vanliga sjukvården utan är något som den enskilde betalar själv, förklarar Johan Holm.

Enligt Johan Holm är det tydligare än tidigare hur reglerna ska tolkas, men glasklart är det inte.
– Vad händer om jag krockar med en kollega när vi arbetar och lagar lunch tillsammans. Hur ska det bedömas? Hur gör man gränsdragningen då?

Johan Holm noterar också att HFD inte gör någon skillnad på om hemarbetet var beordrat eller inte, vilket gör att det inte spelade någon roll att det var pandemi.
– Det är också ett tydliggörande, men det är svårt att avgöra om det är mer restriktivt eller inte.

Försäkringskassan som är den första instans som bedömer arbetsskador och eventuell rätt till ersättning från den statliga arbetsskadeförsäkringen vill inte svara på frågor om de nya domarna eftersom de inte har hunnit analysera dem ännu.

 

Skyddet ses över

Den statliga arbetsskadeutredningen ska även se över skyddet för den som arbetar i hemmet.
Resultaten ska presenteras den 1 augusti 2023.

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2023-05-25

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!