Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Ingen blev ansvarig efter det dödliga fallet

FRIAS Vem som har haft arbetsmiljöansvaret behöver inte redas ut. Mannen som föll 13 meter och dog var inte inhyrd i bolaget. Det anser tingsrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-12-08

Snickaren föll mellan ställningen och väggen och landade 13 meter längre ned. Han avled av huvudskadorna. Foto: Polisen.

Den lettiske snickaren föll från en byggnadsställning den 31 augusti 2019. Han föll i en glipa mellan ställningen och husväggen och landade på en ställning tretton meter längre ned. Han avled till följd av huvudskador orsakade av nedslaget.

Olyckan inträffade på en byggarbetsplats i Järfälla.

Åklagaren ansåg att två personer haft ansvaret för snickarens arbetsmiljö och att de skulle dömas för arbetsmiljöbrott. Snickaren var inhyrd av Krag Solutions AB och ansvaret enligt arbetsmiljölagen vilar på Krag. De ansvariga var dels vd:n för bolaget och dels en annan person, som var inhyrd av Krag för att arbeta med byggnadsställningar.

Bolagets uppgift var att montera och demontera byggnadsställningar samt att bygga regntak mellan byggnaden och byggnadsställningen.

Skyddsåtgärder för inhyrd arbetskraft hade inte vidtagits och risken att falla till lägre nivå hade inte förebyggts. De hade inte heller säkerställt att personlig fallskyddsutrustning fanns på plats, påpekade åklagaren.

Åklagaren krävde två miljoner kronor i företagsbot.

Snickaren syster begärde skadestånd, på 1,5 miljoner kronor.

Vd:n höll med om att det saknades godkänt fallskydd men ansåg inte att han haft ansvar. Snickaren var inte inhyrd av hans bolag. Han var inhyrd av ett annat bolag som vd:ns bolag anlitade som underentreprenör. Det bolaget hade ansvaret för snickarens arbetsmiljö.

Den andre personen uppgav samma sak och förnekade att han haft något arbetsmiljöansvar.

Tingsrätten bedömer att Krag Solutions har varit skyldigt att förebygga risken för fall till lägre nivå för arbete, som bolagets arbetare och inhyrd personal utförde, vid balkongen som snickaren föll ifrån.

Tingsrätten bedömer att det finns omständigheter som talar för att snickaren var inhyrd av Krag. Arbetsmiljöverkets inspektör fick den informationen på plats direkt efter händelsen. Men det är oklart från vem och vad den personen visste. Att bolaget anlitades sent i processen talar också för inhyrning, resonerar tingsrätten.

Tingsrätten anser dock att det inte går att bortse från Krags vd:s uppgift att det andra bolaget var en underentreprenör. Det stöds också av protokollet från brottsplatsundersökningen.

Rätten bedömer därför att det saknas tillräckligt stöd för att dra slutsatsen att snickaren var inhyrd av Krag. Mot den bakgrunden är det inte bevisat att företrädare för Krag Solutions AB har haft arbetsmiljöansvar för snickaren. Det saknas skäl att ta ställning till om någon av dem eller om de båda har haft arbetsmiljöansvaret på bolaget.

Domen kan överklagas senast den 18 december 2023.

Foto: Polisen.

Publicerad: 2023-12-08

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!