Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Lärarna och rektorn fälls igen för pojkens död

FÄLLDA De tre lärarna och rektorn på Tångvallaskolan skulle ha riskbedömt och planerat badandet bättre. Nu fälls de även i hovrätten för den sexårige pojkens drunkningsdöd.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-12-18

Den 18 augusti 2020 drunknade en sexårig pojke när han badade med sin klass. Nu fälls tre pedagoger och rektorn för skolan för arbetsmiljöbrott även av hovrätten. Foto: Ur förundersökningen.

De tre pedagogerna som tillsammans beslutade om att gå och bada den 18 augusti 2020 med en skolklass på Tångvallaskolan i Vellinge kommun var oaktsamma. De gjorde inte tillräckligt för att se till att de kunde ha uppsikt över de fyrtio barnen i åldrarna sex till sju år.

Hade de övervägt hur de skulle dela upp ansvaret emellan sig hade de insett att det inte var praktiskt möjligt. Hade de genomfört lektionen med färre barn eller på något annat sätt som gjort att de kunde ha uppsikt över barnen hade den sexårige pojken med hög grad av sannolikhet inte drunknat. Pojkens död berodde på att pedagogerna varit oaktsamma och brustit i sitt arbetsmiljöansvar. Oaktsamheten är så klandervärd att den ska straffas. Det konstaterar Hovrätten över Skåne och Blekinge i sin dom från mitten av december.   

Hovrätten gör samma bedömning som Malmö tingsrätt gjorde i sin dom i våras. Att bada eller ha simundervisning i skolan är en särskilt riskfylld verksamhet som ställer höga krav på tillsyn och uppsikt. Särskilt om barnen är små och inte kan simma. Lärarna hade också ett särskilt ansvar för elevernas arbetsmiljö under badlektionen.

Både hovrätten och tingsrätten påpekar att de enda skriftliga instruktioner som fanns var Vellinge kommuns badregler. Av dem framgick att det skulle finnas minst två lärare, eller ledare, per barngrupp och vid bad utomhus vid pool eller bassäng minst två vid bassängkanten.

Hovrätten påpekar att det inte framgår av reglerna vilket minsta antal lärare per elever är. Hovrätten menar att reglerna inte kan förstås som att det alltid skulle räcka med att vara två, eller som i detta fall tre, lärare oavsett barngruppens storlek, åldrar eller simkunnighet. Hovrätten skriver i sin dom ”I lärarnas tillsynsansvar får det anses ingå att i varje enskild situation bedöma om en viss aktivet går att genomföra med erforderlig tillsyn och uppsikt och utan att barnen utsätts för oacceptabla risker.”

Hovrätten menar därför att de tre lärarna var oaktsamma redan när de badade med fyrtio barn i sex- till sjuårsåldern varav flera inte kunde simma. Den bedömningen gjorde inte tingsrätten.

När det gäller rektorns ansvar för pojkens arbetsmiljö gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten. Rektorn har sagt att det fanns en policy där det framkom att bad och simundervisning bara skulle ske i halvklass och att den policyn ersatte riskbedömningar vid varje enskild badaktivitet. Av uppgifter och vittnesmål framgår att bad oftast gjordes i halvklass men att det snarare har berott på enskilda lärares bedömningar än på skolledningens agerande. Hovrätten menar därför, precis som tingsrätten, att det inte har gjorts någon riskbedömning av aktiviteten bad i pool. Det var rektorns ansvar.

Rektorn har inte gjort det som krävs av henne enligt arbetsmiljölagen. Hade en riskbedömning gjorts hade hänsyn tagits till riskerna, som var flera. Exempelvis poolens utformning som gjorde att de yngre barnen bara bottnade i en del av poolen och utmärkningen av var det började bli djupare som bara gick att göra med koner på bassängkanten. Frågan om ansvarsfördelningen mellan pedagogerna hade tagits upp liksom frågan om antalet vuxna i relation till barn i den åldern och hur väl de kan simma.

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. De tre pedagogerna och rektorn döms för arbetsmiljöbrott, vållande till annans död, och krävs på dagsböter.

Vellinge kommun ska betala 1,5 miljoner kronor i företagsbot.

Domen kan överklagas senast den 12 januari 2024.

Foto: Ur förundersökningen.

Publicerad: 2023-12-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!