Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Domstolen höll med - RSO:n hindrades

SKADESTÅND Arbetsdomstolen höll med Byggnads. Det regionala skyddsombudet hade hindrats i sitt uppdrag när han inte fick en lista över arbetsplatserna.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-08-30

Det regionala skyddsombudet hindrades av byggstädföretaget. Byggnads krävde skadestånd i Arbetsdomstolen. Foto: Adobe Stock

Ett regionalt skyddsombud, RSO, utsett av Byggnads, ansåg att han hindrats i sitt uppdrag som skyddsombud och facklig förtroendeman. Han ville ha uppgifter om ett byggstädföretags, Kosmo Miljötjänst AB:s, olika arbetsplatser och frågade efter uppgifterna, vid flera tillfällen under perioden 16 mars till 14 april 2021. Han fick en första uppgift den 27 april.

Det regionala skyddsombudet hade nyligen utsetts i sin roll och skulle se över det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med bolaget och hitta former för samverkan. Han ville ha listan för att kunna besöka bolagets alla arbetsplatser.

Enligt förbundet kom informationen först efter att man skickat en lokal förhandlingsframställan om brott mot arbetsmiljölagen.

Byggnads lämnade in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen. Förbundet ansåg att bolaget brutit mot både kapitel 6, paragraferna 6 och 10 i arbetsmiljölagen och förtroendemannalagen, och krävde 75 000 kronor i skadestånd till det regionala skyddsombudet och 150 000 kronor i skadestånd till förbundet.

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen ansåg att förbundets krav var fel ställda. Ombudets fråga om listan hade skett som en del av ombudets översyn av bolagets arbetsmiljöarbete. Hur samverkan om arbetsmiljön ska gå till regleras av parternas gemensamma avtal Bilaga K – Arbetsmiljöavtal. Enligt avtalet ska ett skyddsombud, som anser att arbetsgivaren inte har fullgjort sina skyldigheter, anmäla det till arbetsgivaren. Sedan ska en överläggning ske. Men det gjordes inte. Därför fick informationen anses ha skickats över i tid, menade arbetsgivarparten, och tillade att under sådana omständigheter kan det aldrig vara frågan om ett hindrande enligt arbetsmiljölagen eller förtroendemannalagen.

Byggnads och Byggföretagen var inte överens om vilka skyldigheter som fanns enligt parternas eget avtal. Det var inte heller rätt att kräva skadestånd till både ombudet och förbundet eftersom ombudet var anställt av den fackliga organisationen, enligt Byggföretagen.

Bolaget påpekade att det tagit tid att ta fram uppgifterna eftersom byggstädarna befinner sig på många olika arbetsplatser. Men att den tiden inte var så lång att det regionala skyddsombudet kunde anses ha hindrats i sitt uppdrag. Bolaget var också i en besvärlig situation under våren 2021 på grund av pandemin.

Arbetsdomstolen, AD, har hört vittnen om parternas avtal. Enligt domstolen står det klart att när ett RSO efterfrågar grundläggande uppgifter om arbetsgivarens verksamhet är det inte en situation där överläggningsskyldigheten i parternas arbetsmiljöavtal gäller. Den handlar i stället mer om påstådda brister i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Bestämmelserna i bilaga K var därför inte tillämpliga när skyddsombudet begärde uppgifterna.

Uppgifterna om arbetsplatserna måste uppfattas som nödvändiga för att skyddsombudet överhuvudtaget ska kunna utföra sitt uppdrag, menar AD i sin dom som kom i slutet av juni. Efter förbundets framställan om hindrande av skyddsombud kunde också bolaget på bara några dagar lämna över en lista, noterar AD.

Domstolen anser att bolaget har hindrat skyddsombudet från att fullgöra sina uppgifter som skyddsombud och bestämmer skadeståndet till 25 000 kronor vardera åt förbundet och det regionala skyddsombudet.

AD anser inte att det finns stöd i lagen för att göra skillnad på när ett skyddsombud, anställt av förbundet och ett som är anställt av en facklig organisation, har rätt till skadestånd. Både det regionala skyddsombudet och förbundet har därför rätt till skadestånd.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-08-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!