Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Oklara arbetsuppgifter i pastoratet

VITE Det var fortfarande oklart för kyrkomusikerna vad som ingick i deras uppdrag när Arbetsmiljöverket kom på ny inspektion. Nu ska Pastoratet i Rättvik betala vite.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-03-27

Vem ska underhålla orgeln? Det var en fråga som kyrkomusikerna i Rättviks pastorat ställde sig. Foto: Adobe stock

Huvudskyddsombudet hade krävt åtgärder av Rättviks pastorat men inte fått gehör. Efter anmälan inspekterade Arbetsmiljöverket verksamheten. Enligt verket var det otydlig för arbetstagarna vem som skulle göra vad, när och hur. Exempelvis var det oklart om orgelunderhåll var en uppgift för kyrkomusikerna.

Det fanns också brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det var oklart om det fanns rutiner för hur kränkande särbehandling skulle hanteras.

Arbetsmiljöverket ställde i slutet av november 2021 krav förenade med hot om vite på 50 000 kronor.

När verket kom på en ny inspektion fanns det fortfarande brister, även om en del var åtgärdat. Det var fortfarande oklart för musikerna vilka arbetsuppgifter som skulle göras, hur de skulle prioriteras och hur mycket tid de skulle lägga på respektive arbetsuppgift. Det rådde delade meningar om vaktmästarna hade fått kunskap om sina arbetsuppgifter och det saknades aktuella befattningsbeskrivningar.

Arbetsmiljöverket vände sig till förvaltningsrätten för att ett vite på 30 000 kronor skulle dömas ut.

I förvaltningsrätten hade pastoratet invändningar. Pastoratet menade att arbetstagarna hade god förståelse för vilka arbetsuppgifter som skulle utföras. De fanns dessutom beskrivna i Svenska kyrkans kollektivavtal. Pastoratet hade också kommit fram till att musikernas arbetsbelastning inte var sådan att tiden inte räckte till. Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet fanns i handboken. Skyddsombud fanns inte eftersom ingen av medarbetarna ville vara det, däremot fanns det arbetsplatsombud från facklig organisation.

Arbetsmiljöverket hade i sin tur invändningar mot pastoratets invändningar. Verkade påpekade att pastoratet inte hade haft några synpunkter på den sammanfattning som verket gjort efter inspektionen i maj 2022. Då framkom det exempelvis att rutiner för kränkande särbehandling fanns i personalhandboken men att medarbetarna inte kände till det. Verket påpekade också att pastoratet under inspektionen inte kunnat redovisa några rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och inte heller återkommit om det.

Förvaltningsrätten håller till viss del med Arbetsmiljöverket. Dock lyckas verket inte visa att pastoratet inte haft rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet i personalhandboken. Rätten dömer därför ut ett lägre vite, på 15 000 kronor, i domen från mitten av augusti 2023, som nu vunnit laga kraft.

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2024-03-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!