Allt om arbetsmiljö logga
Viten

Otydliga krav från verket ger inget vite

FRIAS Skyddsombuden hade larmat. Men Arbetsmiljöverkets krav på stöd och handledning för de lärare i Kungälvs kommun som riskerade att utsättas för hot och våld var för otydliga. Rätten dömer inte ut något vite.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-06-24

Förvaltningsrätten ansåg att Arbetsmiljöverkets krav på åtgärd inte var så tydligt att kommunen kunde förstå vad de skulle göra föra att följa det. Foto: Adobe stock

Flera skyddsombud var inte nöjda med Kungälvs kommuns arbete med lärarnas utsatthet för hot och våld från elever. De vände sig därför till Arbetsmiljöverket. Myndigheten kom på inspektion till grundskoleverksamheten i december 2022.

Skyddsombuden beskrev bland annat oro för ensamarbete utan riskbedömning. Vid inspektionen beskrevs att lokalerna på många håll var för trånga och att det var svårt att fysiskt avgränsa arbetet med vissa elever och att det påverkade möjligheten till reträttvägar.

Kommunen svarade på verkets uppmaningar och beskrev vad som skulle göras. Rapporterade händelser och tillbud skulle följas upp på ledningsgruppsmöten och i verksamhetssamverkan, en ny rutin för introduktion av nyanställda skulle tas fram liksom en digital utbildning för både nya och redan anställda. Anvisningar för hantering av hot- och våldssituationer fanns men skulle bli en stående punkt på skolornas arbetsplatsträffar och säkerhetssamordnare bjudas in.

Arbetsmiljöverket ansåg att kommunen lagt en grund för att uppfylla myndighetens krav men att vissa brister fanns kvar. Det handlade bland annat om behovet av att säkerställa att personalen hade tillgång till de dokumenterade säkerhetsrutinerna i sitt dagliga arbete där det fanns kända risker. Verket noterade att kommunen inte skrivit något om att personal som utsätts för risker för hot och våld skulle erbjudas handledning och särskilt stöd.

Verket förenade sina krav med hot om vite på 300 000 kronor. Kraven skulle var åtgärdade senast den 26 maj 2023.

När tidsfristen gått ut var mycket, men inte allt, åtgärdat, menade Arbetsmiljöverket. Kvar för kommunen att hantera var kravet på stöd och handledning. Myndigheten vände sig till förvaltningsrätten för att rätten skulle döma ut ett lägre vite.

Kommunen menade dock att stöd och handledning redan fanns och att det funnits hela tiden. Det hade funnits tillgänglig i annan dokumentation, påpekade kommunen och sa att det var olyckligt att det inte förmedlats bättre.

Verket svarade att kommunen och skyddsombuden lämnat olika svar om möjligheten till handledning när verket varit på besök. Verket tolkade kommunens svar som att kravet inte var uppfyllt.

Förvaltningsrätten dömer inte ut något vite. Rätten menar att Arbetsmiljöverkets krav på stöd och handledning är så allmänt hållet att det inte framgår tydligt för kommunen vad den ska göra. Mer konkreta åtgärder hade krävts. Rätten noterar att kravet återger vad som föreskrivs i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön, Afs 1993:2. Men verket har inte utvecklat kravet och inte skrivit vilka åtgärder som avses. Hänvisningen är inte tillräckligt precis för att kommunen ska förstå vilka åtgärder som behöver vidtas.

Domen har vunnit laga kraft.

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare

Laddar

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2024-06-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!