Allt om arbetsmiljö logga
Viten

Paketföretag hotas av miljonvite

VITE Arbetsmiljöverket krävde totalt 1 200 000 kronor av paketjätten UPS för brister i arbetsmiljön. Fel och för högt, ansåg UPS. Förvaltningsrätten höll inte med.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-02-20

Bristerna på godsterminalen på Malmö Sturup har varit kända av UPS sedan 2019. Bilden är från en annan terminal. Foto: Adobe Stock

I oktober 2019 inspekterade Arbetsmiljöverket paketföretaget United Parcel Service Sweden AB:s godsterminal på Malmö Sturup. Verket fann allvarliga brister i arbetsmiljön och ställde en lång rad krav. Efter uppföljande inspektioner och ett tidigare föreläggande med viteskrav konstaterade verket att bristerna fanns kvar. Lyfthjälpmedel i form av teknisk utrustning för att undvika ohälsosam fysisk arbetsbelastning saknades fortfarande. Paketen kan väga upp till 70 kilo och hanteras i trånga utrymmen med lyft från både hög och låg höjd.

Bolaget svarade att de skulle köpa in tekniska hjälpmedel och att en truck köpts in. Arbetsmiljöverket noterade dock att endast en i personalen kunde köra trucken. Den kunde inte heller användas vid flera av arbetsstationerna då det var för trångt.

Arbetsmiljöverket fann också att de krav som ställts på det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet inte hade följts. En undersökning av personalens förhållanden hade gjorts, men utan att hänsyn tagits till att många arbetstagare inte pratade svenska. Svarsfrekvensen var så låg att undersökningen inte kunde utgöra underlag för en riskbedömning. Den riskbedömning som UPS ändå gjort tog inte upp de risker som framkommit. Verket kunde inte se att de som fått uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet hade tillräckliga befogenheter, resurser, kunskap och kompetens för att utföra dem.

Verket förenade sina krav med hot om vite. Totalt 1 200 000 kronor krävdes denna gång av UPS. Osa-frågorna skulle åtgärdas senast den 30 december 2021 och pakethanteringen senast den 1 juni 2022.

UPS överklagade och krävde mer tid. Bolaget hänvisade till att arbetsrotation införts, paketvolymen minskats, arbetstiderna reducerats och att de endast nyligen varit möjligt att upphandla de tekniska hjälpmedlen. Dessa skulle också först testas på UPS terminal i Mölndal och sedan användas även i Malmö om de fungerade väl.

Arbetsmiljöverket påpekade att bristerna var kända sedan länge och hänvisade till flera pågående ärenden med liknande krav på UPS även i Järfälla och Mölndal.

Förvaltningsrätten konstaterar att tidsfristen för vitena och även för UPS önskan om mer tid har passerat. Rätten anser ändå att bolaget borde få sitt ärende prövat. Rätten är enig med verket. Det finns skäl att ställa vitena, de är tillräckligt tydliga och går att följa.* UPS har känt till problemen sedan 2019 och kan inte skylla på att det varit svårt att få fram ny utrustning. Rätten hänvisade också till uppgifter från två regionala skyddsombud som menade att UPS försökt att förhala hanteringen av ärendet.

Senare i vår kommer Arbetsmiljöverket att besöka godsterminalen igen för att se om UPS åtgärdat bristerna. Om inte kan verket begära att förvaltningsrätten dömer ut hela eller delar av vitet.

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-02-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!