Allt om arbetsmiljö logga
Viten

Polisen slapp halva vitesbeloppet

VITE Arbetsmiljöverkets krav på tillräckliga resurser och kompetens för att undersöka och riskbedöma hot- och våld var inte nog tydligt formulerat. Det anser förvaltningsrätten och halverar Polisens vite.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-11-13

Polismyndigheten ansåg att Arbetsmiljöverkets krav var otydligt formulerade. Förvaltningsrätten höll till viss del med. Foto: Adobe Stock

Efter anmälningar från två av Polisförbundets huvudskyddsombud åkte Arbetsmiljöverket ut på inspektion. Anmälningarna gällde åtgärder mot risker för hot och våld mot civilanställda inom Polisen. Verket avslog ombudens begäran.

Men verket fann dock brister i arbetsmiljöarbetet och ställde krav. Verket ville se regelbundna undersökningar och bedömningar av risker för hot och våld. Det krävs för att vidta åtgärder. På lokal nivå behövde förbättringar göras för bland annat arbetet i arresten och dörrknackningar i fält. Cheferna skulle ges tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för uppgiften.

Verket fattade sitt beslut i april 2021 och förenade det med ett hot om vite på 75 000 kronor. Åtgärderna skulle ha genomförts senast den 30 september samma år.

Vid en uppföljande inspektion hade sex av tio tillfrågade polisområden påbörjat, men inte genomfört undersökningar och riskbedömningar. Arbetsmiljöverket ansåg inte att Polisen hade gjort vad som krävts i tid och ansökte om att vitet skulle dömas ut.

Polisen ansåg, i sin tur, att verkets föreläggande var för otydligt. Polisen hade ändå försökt att följa det och styrt åtgärderna mot polisområden och enheter men verket hade kontrollerat lokalpolisområden.

Dessutom var kravet om tillräckliga resurser för vagt formulerat för att ligga till grund för ett viteskrav.

Förvaltningsrätten höll med och skriver att det blir svårt att på ett objektivt sätt avgöra om resultatet uppnåtts. Rätten håller dock med Arbetsmiljöverket om att Polisen inte uppfyllt det första kravet i tid och dömer ut ett vite på halva beloppet – 37 500 kronor.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-11-13

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!