Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskadeförsäkringen

PTSD från 1990-talet var fortsatt arbetsskada

LIVRÄNTA Det var inte längre utlandstjänstgöringen i forna Jugoslavien som gav honom problem. Det menade först Försäkringskassan och avslog ansökan om livränta.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-02-27

Arbetsskadad efter utlandstjänstgöringen. Foto: Adobe Stock

Utlandstjänstgöringen i Jugoslavien under åren 1992 och 1993 gjorde att en man drabbades av PTSD. De första symtomen kom 1993 men diagnosen fastställdes först 2015. Mellan juni 2016 och juni 2020 beviljades mannen livränta i flera perioder. Han ansågs även lida av depression och panikångestsyndrom. I juli 2020 ansökte han om att få fortsatt livränta. Läkarutlåtanden visade att hans arbetsförmåga var nästan totalt nedsatt. Läkaren ansåg att mannen fortfarande led av PTSD och att symtomen var av både svår och kronisk karaktär.

Försäkringskassan avslog begäran. PTSD:n kunde inte längre godkännas som en arbetsskada. Övervägande skäl talade inte längre för att det fanns ett samband mellan mannens psykiska besvär efter utlandstjänstgöringen och de besvär som påverkade hans förmåga att skaffa inkomst genom arbete. Mannen överklagade beslutet.

I förvaltningsrätten konstaterade domstolen att det fanns omständigheter som talade både för och emot att besvären berodde på PTSD:n. I journalanteckningar från Veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, som Försäkringskassan bland annat hänvisade till, framgick att mannen periodvis mått bättre och tränat kampsport. En separation, ansträngd boendesituation, ekonomiska bekymmer, egna operationer och sjukdom hos barn hade dock gjort att han haft en svår psykosocial situation under 2019.

Rätten bedömde att det inte var mer sannolikt att de aktuella besvären uppstått på grund av utlandstjänstgöringen än att de inte har gjort det. De anmälda besvären kunde därför inte längre godkännas som arbetsskada.

Mannen överklagade till kammarrätten. Där ändrade Försäkringskassan sig och förklarade att mannen har rätt till livränta. Kammarrätten upphävde då förvaltningsrättens avgörande och hänvisade målet tillbaka till Försäkringskassan.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-02-27

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!