Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Rätten: Platschefens uppgifter inte trovärdiga

FÄLLD Skåpet välte och skadade mottagaren svårt när det levererades. Chauffören som levererade skåpet och hennes chef har helt olika uppfattningar om företagets rutiner. Chefen är inte trovärdiga, menar tingsrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-11-30

Tingsrätten anser inte att platschefens uppgifter var trovärdiga. Transportföretaget krävs på företagsbot. Foto: Adobe Stock

Ett 800 kilo tungt arkivskåp föll över en anställd i Östersunds kommun när hon kvitterade mottagandet. Hon fick bestående skador på båda benen. Försäkringsbolaget har bedömt invaliditetsgraden till sex procent.

Olyckan skedde den 21 april 2021 på Frösön.

I tingsrätten skyllde platschefen på JS Frakt, som var det företag som transporterade skåpet, på chauffören. I förhör sa platschefen att chauffören hade fått information om hur leveransen av skåpet skulle gå till. Han kom ihåg att godset var märkt med en dekal där det stod ”vältrisk”. Det framkommer av Östersunds tingsrätts dom från den 11 september.

Av förhöret framgår att platschefen därför upplyste chauffören, som var ny, om att just den pallen inte skulle hanteras med pallyftare. Platschefen uppger att han sagt till chauffören att hon, när hon kom fram till mottagaren skulle säga att hon kom med en hög tung pall och att hon måste få hjälp att lossa med traktor eller truck. Hon skulle säga att de inte skulle använda pallyftare.

Enligt platschefen svarade chauffören: Självklart.

JS Frakt körde ut gods åt DHL. Platschefen berättade också, i tingsrätten, om vilka rutiner som företaget skulle följa enligt sitt avtal med DHL. JS Frakt var alltid skyldigt att köra godset till mottagaren. Om mottagaren inte kunde erbjuda lossningshjälp, om det behövdes, skulle godset tas tillbaka och köras ut på nytt nästa dag.

Chauffören gav en annan version i sitt förhör i tingsrätten. Hon sa att det inte fanns några instruktioner om när man lastar eller lossar pall, att hon och platschefen inte hade pratat om skåpet och att alla pallar skulle levereras. Hon uppgav att man fick skäll av platschefen om man inte hann leverera allt gods och var inte förvånad över att företaget skyllde på henne.

Vid olyckstillfället försökte hon hitta någon som kunde ta emot skåpet. Hon sade till att skåpet var tungt och högt och att det förmodligen skulle tippa – så mottagaren skulle se upp. Chauffören uppgav att hon drog ut skåpet med hjälp av pallyftaren och ställde den på bakgaveln. Hon började tilta den, men orkade inte hålla emot och skåpet välte. Hon hörde hur mottagaren skrek och förstod att hon låg under skåpet. Hon blev jättechockad eftersom hon uppfattat att mottagaren stått vid sidan av pallen.

En företrädare för JS Frakt påpekade att ord stod mot ord, att det är mycket ensamarbete i transportbranschen och att alla har ett eget ansvar. Bolagsföreträdaren ansåg inte att företaget kunde vara ansvarigt när chauffören valt att gå vidare med lossningen trots att skåpet höll på att tippa. I sådana fall skulle de behöva följa med chaufförerna varje dag.

Tingsrätten påpekar att det inte var lämpligt att lossa skåpet med pallyften och konstaterar att ord står mot ord när det gäller företagets rutiner för säker lossning. Av platschefens uppgifter framkommer att det inte fanns någon rutin för att kontakta godsmottagaren för att informera om att det krävdes antingen truck eller traktor för att kunna lossa godset, och att det dessutom var mottagaren som skulle tillhandahålla utrustningen.

Med tanke på avsaknad av en sådan rutin och att policyn på företaget var att allt skulle levereras, ifrågasätter tingsrätten platschefens uppgifter. Att platschefen skulle ha sagt till chauffören att hon inte fick hantera skåpet med pallyftare är inte trovärdigt. Rätten konstaterar att det hade varit lättare för chauffören att neka lossning om det hade varit den order hon fått från platschefen.

Tingsrätten ifrågasätter även platschefens uppgifter om att han inte skulle ha förstått att det förekommit en allvarlig olycka. Rätten hänvisar bland annat till att en säkerhetsansvarig ringt till DHL som i sin tur samlat de anställda på JS Frakt.

Tingsrätten anser att JS Frakt inte har planerat hur leveransen skulle göras på ett säkert sätt och har därigenom vållat skadorna. Det finns inte skäl att jämka företagsboten på 50 000 kronor som är ett i sammanhanget lågt belopp.

Domen har inte överklagats.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-11-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!