Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Riskbedömningar om hot och våld saknas

VITE Risken för hot och våld har inte undersökts, dygnsvilan mellan arbetspassen är för kort och ensamarbete görs i riskfylld miljö. Kravlistan var lång efter Arbetsmiljöverkets besök på jour- och akutboendet.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-10-26

Incidenter med hot- och våld hade förekommit men inga riskbedömningar hade gjorts på jour- och omsorgsboendet. Foto: Adobe Stock

Arbetsmiljöverket inspekterade Carria Stöd och Omsorgs jour- och akutboende i Mölnlycke i april 2020 och fann brister. En lång rad krav ställdes.

Riskbedömning av arbetet med klienterna, varav många med narkotikamissbruk, var ett av kraven, liksom undersökning av osa-miljön. Inget av detta hade gjorts av arbetsgivaren, noterade Arbetsmiljöverket. Verket påpekade att det alltid finns risker kopplade till säkerheten på boenden där inriktningen är samsjuklighet och många klienter missbrukar narkotika.

Vid inspektionen framkom att de arbetstagare som arbetade dagtid inte fick tillräckligt lång dygnsvila mellan sina pass och att arbetstagarna på jour- och akutboendet jobbade ensamma större delen av dygnet.

Det framkom också att incidenter kopplade till hot och våld hade skett på boendet. Verket förbjöd ensamarbetet i sitt beslut i juli 2022 och förenade förbudet med hot om vite på 100 000 kronor.

Bolaget överklagade beslutet om förbudet men fick inte gehör för det i förvaltningsrätten och verkets förbud mot ensamarbete gällde.

De övriga kraven från verket förenades med hot om vite om 125 000 kronor. Kraven skulle vara åtgärdade senast den 15 september 2022.

Efter att tiden gått ut, verket fått skriftligt svar från bolaget och gjort en ny inspektion, konstaterade myndigheten att kraven bara uppfyllts till viss del. Riskbedömningar av arbetet hade ännu inte gjorts även om det nu fanns blanketter för att göra bedömningar. Blanketterna var heller inte utformade för att kunna användas för arbetet med alla klienterna, det vill säga både på jour- och akutboendet, vid inskrivningen eller i lägenhetsboendet.

Arbetsmiljöverket ansökte därför om att Carria Stöd och Omsorg skulle krävas på 40 000 kronor i vite. Förvaltningsrätten höll med.

Domen har inte överklagats.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-10-26

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!