Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Saknades – märkning av asbestavfall

AVGIFT Arbetsmiljöverket krävde tre sanktionsavgifter på totalt 105 000 kronor för brister i arbetet med asbesthaltigt material. Men byggföretaget ville inte betala.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-04-04

Avfall som innehåller asbesthaltigt material ska märkas. Foto: Adobe Stock

Inget giltigt utbildningsbevis för den som arbetade med rivning av asbesthaltigt material, inget tillstånd för att få riva asbesthaltigt material och inga märkta förpackningar för avfallet. Det fann Arbetsmiljöverket vid en inspektion på en byggarbetsplats i Malmö i mitten av januari 2021.

Arbetsmiljöverket krävde därför tre sanktionsavgifter för de tre olika överträdelserna på tillsammans 105 000 kronor.

Arbetsgivaren, Anbrys Entreprenad, ansåg att sanktionsavgifterna var för höga och ville inte betala. Företaget menade att ställföreträdaren som utförde arbetet läste sig till att asbest inte är farligt om det inte bryts och att det som bryts kan blötas ner med vatten så att dammet inte sprids. I dag har bolaget kunskap om asbest och hanterar materialet på rätt sätt. Felen har rättats till, menade företrädare för bolaget.

Att arbetsgivaren har vidtagit åtgärder i efterhand är inte skäl att sätta ned avgiften, påpekade Arbetsmiljöverket.

Förvaltningsrätten gör samma bedömning och dömer, efter ansökan från verket, ut sanktionsavgifterna på totalt 105 000 kronor.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-04-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!