Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Smittorisker på slakteriet ska utredas

VITESKRAV Kronfågel behövde ta reda på varför personal smittats av campylobacter vid ett av sina slakterier. Det ansåg Arbetsmiljöverket och ställde krav förenade med vite på 500 000 kronor.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-09-04

Kronfågel hotades med vite, men har nu gjort en tillräcklig utredning av riskerna för att smittas av campylobacter vid sitt slakteri i Valla. Bilden är från ett annat slakteri. Foto: Adobe Stock

Elva personer som arbetade vid Kronfågels kycklingslakteri i Valla hade smittats av campylobacter och företaget hade vid flera tillfällen gjort tillbudsanmälningar till Arbetsmiljöverket. Myndigheten gjorde därför en inspektion av slakteriet i september 2020 och ställde sedan krav på Kronfågel. Bolaget skulle undersöka riskerna för att bli smittad på grund av hur arbetet utfördes och beroende på vilka maskiner som användes. Risken för att det interna vattenledningsnätet hade blivit smittat eller riskerade att bli smittat skulle också utredas.

Företagets utredning skulle vara klar senast den 30 april 2021 annars hotade verket med ett vite på 500 000 kronor. 

Företaget hade tidigare gjort en riskanalys men den var inte tillräckligt bra, menade Arbetsmiljöverket. Den gav exempelvis inte svar på hur stänk eller droppsmitta uppkom under arbetets gång eller från vilka maskiner.

Arbetsmiljöverket noterade också att företaget i ett yttrande påpekat att det var arbetstagarens agerande som orsakat att smittan spridits. Både handhygienen och noggrannheten när arbetstagarna tog av sig sin skyddsutrustning brast, menade företaget.

Arbetsmiljöverket upplyste i sitt beslut om att campylobakter räknas som en allmänfarlig sjukdom och att smittspårning ska göras enligt smittskyddslagen. De flesta insjuknar akut med kraftiga diarréer, magsmärtor och illamående. I vissa fall kan infektionen ge följdsjukdomar som ledbesvär, kroniska magbesvär och nervsjukdom.

Kronfågel överklagade verkets beslut via ombud till förvaltningsrätten. Beslutet var inte tillräckligt tydligt formulerat och bolaget kunde därför inte förstå vilka åtgärder som skulle vidtas. Verket hade också, under processens gång, begärt nya utredningar, påpekade bolaget. En utredning av dricksvattnet hade bolaget redan sagt att det skulle göra. Att förena det kravet med vite var därför oskäligt.

Förvaltningsrätten höll med om att vissa av kraven var för oprecist formulerade. Arbetsmiljöverket borde också självt ta ställning till om det räckte med att bolaget skickade vattnet på analys till ett externt laboratorium – något som bolaget hade gjort.
Förvaltningsrätten upphävde verkets beslut och skickade ärendet på retur till verket för att ta ställning i frågan om vattenproverna.

Men verket överklagade till kammarrätten. Kammarrätten gjorde en annan bedömning. Rätten noterade att det i skälen för verkets beslut står att bolaget saknar tillräcklig identifiering av orsaker för hur campylobakter kan bli en smittrisk. Det borde vara tillräckligt tydligt för Kronfågel, särskilt med tanke på att bolaget borde vara väl insatt i riskerna med sin verksamhet, påpekade kammarrätten.

Kammarrätten noterar också att bolaget har vidtagit åtgärder efter att vitesföreläggandet meddelades. Men för att avgöra om det var rätt att besluta om ett föreläggande är det förhållande vid tidpunkten för föreläggandet som gäller. Kammarrätten anser därför att Arbetsmiljöverket hade rätt att ställa krav med hot om vite i föreläggandet. Dock fick Kronfågel mer tid på sig för att uppfylla kraven, till den 31 maj 2023.

Efter att tiden passerat har Arbetsmiljöverket besökt Kronfågel i Valla och bedömt att bolaget nu gjort en tillräcklig utredning av riskerna.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-09-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!