Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Snåriga relationer på byggarbetsplatsen

ÖVERKLAGAT En oenig kammarrätt anser att egenföretagaren hade ansvar för sin arbetsmiljö. Fel, jag var inhyrd, anser företagaren och överklagar till Högsta förvaltningsdomstolen.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-11-28

Bilden är inte från byggarbetsplatsen vi skiver om i texten. Foto: Adobe Stock

Efter en arbetsplatsolycka på en byggarbetsplats i Traryd där en egenföretagare hade skadat sig i september 2018 utredde Arbetsmiljöverket vad som hänt. Det fanns brister i fallskyddet när egenföretagaren arbetade på taket. Verket krävde att egenföretagaren skulle betala 40 000 kronor i sanktionsavgift.

Egenföretagaren ville inte betala. Han ansåg att kravet skulle riktas mot den som byggde ställningen, arbetsledaren eller byggherren. Ärendet togs till förvaltningsrätten som påpekade att egenföretagaren är skyldig att följa gällande föreskrifter och dömde ut avgiften.

Egenföretagaren överklagade till kammarrätten. Hans ombud påpekade att någon prövning av vem som faktiskt drev verksamheten inte hade gjorts. Ombudet sammanfattade:

Egenföretagaren hade hyrts in av en byggentreprenör som anlitats av byggherren, debiterade per timme och utförde vissa takarbeten under ledning av byggentreprenören som stod för det mesta av materialet.

Han arbetade också tillsammans med två andra snickare som anlitats via ett bemanningsföretag. Egenföretagaren borde ses som inhyrd personal, resonerade ombudet och hänvisade bland annat till Arbetsmiljöverkets informationsmaterial.

Ombudet tillade att egenföretagaren inte hade möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Med Arbetsmiljöverket sätt att resonera kunde sanktionsavgiften lika gärna ha kunnat krävas av bemanningsföretaget som hyrde ut snickarna – ”Hanteringen är ologisk och godtycklig.”, menade ombudet.

Arbetsmiljöverket konstaterade å sin sida att egenföretagaren arbetade och fakturerade via sin enskilda firma. Byggentreprenören uppfattade att han anlitat en egenföretagare och med detta menat en entreprenad.

Verket påpekade att en innehavare av en enskild firma får förutsättas agera i egen regi fram till att motsatsen bevisas. I detta fall låg det egenföretagaren till last att han inte hade något skriftligt avtal som bevisade att det var på det sätt han menade, enligt verket.

Kammarrätten resonerade på liknande vis och ansåg att sanktionsavgiften skulle betalas. Men rätten var inte enig. Referenten höll med den överklagande parten. Han påpekade att det är Arbetsmiljöverkets uppgift att bevisa vem som har haft ansvaret för att kunna ta ut en sanktionsavgift. Det rådde delade meningar hur upplägget såg ut men trots det har Arbetsmiljöverket inte ställt några följdfrågor till egenföretagaren eller entreprenören, påpekade referenten i sin så kallade skiljaktiga mening.

Egenföretagaren överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen, som vid publicering inte har fattat något beslut.

KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING, MÅL 1459-21.

Fler nyheter på webben.

Advokaten om överklagan

Anders Flinck är advokat på Advokatfirman Fylgia och har för sin klients räkning överklagat målet som refereras i artikeln intill, till högsta instans.
– Det här bör prövas. Det blir vanligare och vanligare att ensamföretagare hyr ut sin egen arbetskraft. Jag tror inte att de uppfattar att om de exempelvis kommer till en byggarbetsplats med sin hammare där de hyrts in av en entreprenör, så är det inte entreprenören utan de själva som har arbetsmiljöansvaret.

Vad händer om det inte prövas?
– Kammarrätten var inte enig och det blir oklart vad som gäller.

Vem som ska bevisa vad har varit en fråga i målet. Kommentar?
– Jag är förvånad över bevishanteringen – att man har vänt på bevisbördan här. Det är en grundläggande princip i svensk förvaltningsrätt att det är det allmänna som har bevisbördan när det gäller beslut om skyldigheter för en enskild. Här förutsätts det att ensamföretagaren har arbetsmiljöansvar och ska visa att det inte var så.

Han hade inget skriftligt avtal som visade hur upplägget såg ut. Hade det gjort någon skillnad?
– Vet inte. Det hade klargjort mer vilken position han hade, men jag tycker snarare att avsaknaden stödjer att han var inhyrd för att bygga.

HFD prövar bara ett fåtal fall. Vad tror du?
– Jag har gott hopp. Det här behöver prövas. Det är i många fall oklart med ansvarsfrågorna på byggen.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-11-28

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!