Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Sprängningsdom överklagas till Högsta domstolen

KLAGAR Tingsrätten och hovrätten har helt olika syn på vilken ställning en sprängarbas har. Ställningen var inte så särskild att företaget slapp ansvaret och företagsboten. Det ansåg hovrätten som ändrade tingsrättens dom. Nu överklagas domen till Högsta domstolen.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-06-19

Tingsrätten och hovrätten har dömt helt olika i målet där en grävmaskinist avled på sitt arbete den 6 oktober 2015. Foto: Ur förundersökningen

De odetonerade sprängmedlen, i borrhålen i den tionde raden, upptäcktes inte av sprängarbasen när han gjorde sin kartläggning mitt på dagen den 6 oktober 2015.

De detonerade dagen efter, när den då 25-årige grävmaskinisten tog bort sprängmassor. Han satt i sin hytt när ett cirka 340 kilo tungt stenblock slungades in genom framrutan. Han dog omedelbart. Olyckan inträffade när Emmaboda Granit AB utförde sprängarbeten på Vångaberget i Kristianstads kommun.

I tingsrätten stod fyra personer och två bolag till svars. Åklagaren ansåg att Emmaboda Granits vd gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott och att brottet var grovt. Detsamma gällde för den person som var bolagets delägare, styrelseledamot och produktionschef.

Även platschefen, som också var sprängarbas, åtalades för arbetsmiljöbrott, grovt brott. Sprängarbasen hade inte tillräckligt noggrant kontrollerat sprängningen och inte vidtagit tillräckliga åtgärder innan han meddelade att området fick beträdas igen.

Styrelseordföranden i bolaget där den avlidne var anställd, Bröderna Björklunds Grus AB, åtalades för arbetsmiljöbrott, grovt brott.

Åklagaren krävde 3 000 000 kronor var i företagsbot av Emmaboda Granit AB och Bröderna Björklunds Grus AB.

Kristianstads tingsrätt friade alla utom sprängarbasen. Enligt de bestämmelser som gällde för företagsbot vid olyckan ansåg tingsrätten att 1 500 000 kronor i företagsbot var en rimlig nivå.

Men tingsrätten höll med Emmaboda Granit om att bolaget inte borde lastas för sprängarbasens oaktsamhet. Enligt en etablerad praxis i branschen saknade bolaget inflytande över hur sprängarbasen gjorde när han kontrollerade att området var säkrat efter en sprängning. Det var därför orimligt att lasta bolaget för sprängbasens agerande. Handläggningen av målet hade också tagit mycket lång tid. Rätten ansåg därför att företagsboten skulle efterges.

Målet överklagades av både åklagarna och Emmaboda Granit.

Även hovrätten ansåg att sprängarbasen gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott, dock inte grovt. Rätten menade att han inte gjort en missbedömning som var så pass försumlig att den kunde anses vara av allvarligt slag. Han hade inte heller tidigare varit inblandad i några tillbud.

Hovrätten gör dock en helt annan bedömning av sprängarbasens ställning och uppgifter. Rätten anser inte, till skillnad från tingsrätten, att det finns skäl att företaget ska slippa ansvara för sprängarbasens handlande genom att inte avkrävas någon företagsbot.

Däremot sänker hovrätten företagsboten med 20 000 kronor till 1 180 000 kronor på grund av att handläggningen av målet tagit så lång tid.

Emmaboda Granit överklagar domen till Högsta domstolen, men bara det som har att göra med företagsboten. Enligt bolagets ombud behövs det vägledning för när en företagsbot ska efterges. Ombudet konstaterar att tingsrätten och hovrätten har kommit till ”diametralt motsatta slutsatser”.

Foto: Ur förundersökningen

Publicerad: 2023-06-19

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!