Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsmiljöbrott

Svarvaren frias efter kollegans död

FRIAS Svarvaren borde ha insett risken men ska ändå inte straffas för kollegans död. Företagets brist på riktlinjer och praxis och maskinens inbyggda risker har betydelse, anser tingsrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-04-03

Det var lätt att av misstag komma åt spaken på manöverpanelen, som gjorde att svarven kom i rörelse och ledde till kollegans död. Det visar Polisens bilder, konstaterar tingsrätten. Foto: Polisen

Två anställda reparerade en större svarv i industrilokaler i Mölnlycke den 28 april 2022. Svarven kom i rörelse och en av de två befann sig inom riskområdet för svarvens rörliga delar. Han skadades och avled samma dag. Den andre åtalades av kammaråklagare Roger Olsson vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål för vållande till annans död.

Åklagaren menade att dödsolyckan orsakats av att svarvaren på olika sätt varit oaktsam.

Svarvaren har förnekat att han varit oaktsam och orsakat kollegans död även om han går med på att han kom åt spaken på manöverpanelen som gjorde att maskinen kom i rörelse.

Tingsrätten gör en annan bedömning än åklagaren. Tingsrätten kommer, i sin dom från mitten av februari, fram till att svarvaren slog på strömmen för att provköra den efter att de båda männen fått svarven att fungera manuellt. Det var endast svarvens övre del som skulle provköras. Kollegan stod på ett så kallat bord på den nedre delen. Svarvaren låste upp hänglåset vid strömbrytaren och hämtade en annan kollega för att återställa nödstoppet och kunna provköra. Efter det kom svarvaren på något sätt åt manöverpanelens högra spak och det så kallade bordet började rotera och kollegan skadades.

Efter flera förhör framgår att det enligt dåvarande praxis gällande säkerheten på företaget var tillåtet att utföra reparationsarbeten på svarven med strömmen på. Det gällde även vid provkörning. Svarvaren har därför inte varit oaktsam, menar tingsrätten.

Han var dock oaktsam när han låste upp hänglåset till strömbrytaren utan att ha fått ett godkännande av den som låste. Men kollegans död är en för avlägsen följd av denna oaktsamhet för att svarvaren ska kunna straffas för det, resonerar tingsrätten.

Tingsrätten drar också slutsatsen att det hände att personal befann sig i riskområdet vid provkörning och att det inte fanns några tydliga säkerhetsrutiner på företaget om att personal inte fick befinna sig där vid provkörning. Enligt tingsrätten ” …är det inte rimligt att den enskilde medarbetaren ska ta ansvar för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt i vidare mån än vad som följer av rutiner och praxis i företaget.”

Spaken som gjorde att maskinen kom i rörelse har svarvaren kommit åt av misstag, enligt tingsrätten. Av fotografier från arbetsplatsen framgår att manöverpanelen med spaken var placerad så att det inte var helt osannolikt att spaken kunde kommas åt av misstag, påpekar tingsrätten.

Enligt skyddsombudet på företaget har det förekommit incidenter med svarven tidigare. Huvudskyddsombudet har uppgett att det alltid funnits säkerhetsrutiner men att efterlevnaden inte alltid varit bra. Skälet var den kultur som rådde inom företaget om att upprätthålla produktionen.

Enligt tingsrätten borde svarvaren ha insett risken med att stå nära manöverpanelen när kollegan befann sig i riskområdet. Han hade till och med en skyldighet att agera aktsamt även om han kände sig pressad av företaget och av kollegan som uppmanade honom att köra maskinen.

Vid en samlad bedömning menar tingsrätten att svarvarens agerande inte varit så klandervärt att oaktsamheten är straffbar. Det fanns inbyggda riskmoment i svarven och det kan den enskilda medarbetaren inte lastas för. Det fanns inte heller tydliga riktlinjer och praxis i företaget om var personalen fick vara när maskinen provkördes.

Svarvaren har inte varit oaktsam på det sätt som åklagaren har hävdat och åtalet lämnas utan bifall, skriver tingsrätten.

Domen har inte överklagats utan den har vunnit laga kraft.

Foto: Polisen

Publicerad: 2024-04-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!