Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskadeförsäkringen

Tandkrock med hunden prövas i högsta instans

ARBETSSKADA Tandskadan efter krock med sonens huvud på hemmakontoret var en arbetsskada, men inte tandskadan efter krocken med hunden. Hur arbetsskadeförsäkringen fungerar i hemmiljö är oklart. Nu ligger två ärenden i högsta instans för att bringa klarhet.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-12-09

Är tandskadan efter krocken med hunden hemma en arbetsskada? Foto: Adobe Stock

Två ärenden som bägge handlar om tandskador när personer arbetat hemifrån ligger i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Ärendena har överklagats dit av Allmänna ombudet för socialförsäkringen, Essa Malmqvist, som har i uppgift att driva ärenden där det behövs svar på hur reglerna i den statliga arbetsskadeförsäkringen ska tolkas.

Essa Malmqvist Foto: Christer Järild

I det ena fallet anser ombudet att tandskadan inte berodde på jobbet. Det rör en arbetstagare som arbetade hemma och skadade tanden då han skallade ihop med sin son när han skulle sätta i sladden i datorn. Förvaltningsrätten och kammarrätten ansåg att det var en arbetsskada. Datorn ansågs vara ett arbetsredskap. Att koppla in el i datorn jämställdes med att upprätthålla funktionen i ett arbetsredskap, menade förvaltningsrätten. Allmänna ombudet för socialförsäkringen ansåg att skadan, i avsaknad av vägledande avgöranden, mer var att se som en skada på grund av det som kallas det dagliga livets faror.

I det andra fallet ansåg ombudet att det handlade om en arbetsskada. En kvinna arbetade hemma och reste sig upp från skrivbordet för att ställa sin kaffekopp i köket. Hennes hund blev exalterad när hon reste sig upp och hoppade upp på henne. Den råkade då skalla henne över munnen. Även om arbetstagaren skadade tanden hemma på grund av sin hund finns det skäl att godta den som en arbetsskada, menade ombudet. Skadan ska ses som en arbetsskada eftersom händelsen skedde under pandemin när hemarbete rekommenderades av en myndighet. Kammarrätten menade att det handlade om ett olycksfall och att det saknade betydelse att arbetet i hemmet var beordrat.

Bägge ärendena har fått prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. När de avgörs kan inte domstolen säga.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-12-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!