Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Handlingsplanen för ventilationen räckte inte

VITE Luftvägsproblem, hudutslag och irritation i ögon, näsa och hals har drabbat arbetstagare på Klinisk mikrobiologi på Norrlands universitetssjukhus. Efter många turer krävs regionen på vite.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-12-04

Klinisk mikrobiologi på Norrlands universitetssjukhus (på bild) har brustit i arbetsmiljöarbetet. Nu krävs regionen på vite. Foto: Klas Sjöberg

Lokaler på Norrlands universitetssjukhus har lett till ohälsa. Verksamheten Klinisk mikrobiologi har sedan 2016 haft många fall av byggnadsrelaterad ohälsa. Det skriver Arbetsmiljöverket i ett föreläggande.

Enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket från skyddsombuden i november 2021 hade 25 procent av personalen dokumenterad byggnadsrelaterad ohälsa. De hade symtom som luftvägsproblem, hudutslag och irritation i ögon, näsa och hals. Personal med astma och allergier upplevde att deras hälsa försämrats när de var i lokalerna.

I samband med att Arbetsmiljöverket kom på inspektion framkom att arbetsgivaren inte upprättat någon handlingsplan för de åtgärder som man ansåg behövde göras. Arbetsgivaren uppgav att flertalet, 70 till 80 procent, av arbetstagarna upplevde byggnadsrelaterade besvär, men att inte alla fått det dokumenterat.

Vid inspektionen kom arbetsgivaren överens med skyddsombuden om att upprätta en handlingsplan. Ett första möte skulle hållas i januari 2022 och två uppföljningar skulle sedan göras under våren.

Den 25 januari fick Arbetsmiljöverket en handlingsplan. Tre ytterligare skrivelser kom in till Arbetsmiljöverket under våren. I en redogjordes för att rengöring av ventilationen och provtagning för att undersöka förekomst av mikrobiell tillväxt i kyl- och frysrum skulle göras. Den andra var en riskanalys för ventilationsrengöringen och den tredje en skrivelse från de fackliga företrädarna och skyddsombuden. De ansåg inte att de presenterade åtgärderna var tillräckliga eftersom de inte löste grundproblemet.

Arbetsmiljöverket konstaterade att även om handlingsplanen reviderades och uppdaterades vid flera tillfällen fanns det brister. Åtgärder pågick fast de skulle vara klara, tidsangivelser för när vissa aktiviteter skulle vara klara fattades och dokumentation av planerade åtgärder saknades. Verket ställde därför, vid ett vite av 25 000 kronor, krav på Region Västerbotten att senast den 29 april 2022 åtgärda bristerna.

En uppdaterad plan för rengöring av ventilationen och städningen kom till verket, men för sent. Det saknades också uppgifter om vem som skulle se till att åtgärderna gjordes.

Förvaltningsrätten dömer därför, efter ansökan från Arbetsmiljöverket, ut vitet.

Foto: Klas Sjöberg

Publicerad: 2023-12-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!