Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Attendomålet kan prövas i Högsta domstolen

ÖVERKLAGAS Hovrätten har gjort fel. Meddelarskyddet gäller inte i det här fallet. Det menar ombudet för en av de fällda cheferna i Attendo-målet. Nu överklagas målet till Högsta domstolen.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-10-09

Två av vårdbiträdets chefer fälldes i hovrätten. Nu överklagas domen till Högsta domstolen. Foto: Karin Nilsson

Erinran lämnades inte för uttalanden i Expressen utan för en publicering på Youtube. En kanal som inte omfattas av meddelarskyddet. Därför måste målet prövas av Högsta domstolen. Det menar Sara Kullgren, jurist och förhandlingschef på Ledarna, och ombud för en av de två före detta medarbetarna på vårdföretaget Attendo, som fälldes i hovrätten.

Vårdbiträdet, Stine Christophersen, ansåg att covid-vården på ett av Attendos äldreboenden i Stockholm hade brister. Hon larmade först internt till flera olika chefer utan att få gehör. Hon gick då till Expressen.

I mitten av juni 2020 fick hon sedan en erinran på ett möte med tre arbetsgivarföreträdare. En av dem friades i tingsrätten. De övriga två fälldes både i tingsrätten och hovrätten för brott mot det så kallade repressalieförbudet.

Svea hovrätt skrev i sin dom att erinran åtminstone delvis gavs med anledning av vårdbiträdets yttranden till Expressen om brister i vården. Men det stämmer inte. Erinran gavs för vissa falska yttranden som skadat Attendo, skriver Sara Kullgren i sitt överklagande. Eftersom erinran gavs efter yttranden som gjorts på en Youtube-kanal, och den inte omfattas av meddelarskyddet, ska åtalet ogillas.

Sara Kullgren företräder den tidigare regionchefen som var med på mötet där vårdbiträdet fick en erinran. I sin överklagan till Högsta domstolen, förklarar Sara Kullgren att regionchefen var inställd på att mötet skulle handla om vårdbiträdets synpunkter på covid-vården. Erinran var bara en liten del av mötet och regionchefen uppfattade att det var hr:s ansvar, inte hennes.

Den erinran som gjordes är inte heller en så kallad disciplinpåföljd och kan inte straffas. Erinran har inte heller medfört några allvarliga och straffbelagda konsekvenser för vårdbiträdet.

Även den andre som fälldes, en hr-specialist, överklagar domen i hovrätten. Hr-specialistens ombud vill att Högsta domstolen ska klargöra vissa frågor kring vad som är straffbart och inte när det gäller den skriftliga erinran. Ombudet påpekar att det finns ett behov av klargörande av var gränsen går mellan förbud mot ingripande och straffbart agerande i Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.

Enligt ombudet förefaller frågan inte ha prövats tidigare.

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs prövningstillstånd.

Läs en längre intervju i Du&jobbet, som Allt om arbetsmiljö tidigare hette, med Stine Christophersen här.

Foto: Karin Nilsson

Publicerad: 2023-10-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!