Allt om arbetsmiljö logga
Tema

Otydligt vad som gäller för distansarbete

HYBRID En tid har gått sedan coronarestriktionerna släpptes. Många arbetsplatser har landat i lösningar med arbete både på distans och på plats men det är inte alltid friktionsfritt och utmaningar återstår. Arbetsmiljölagen är otydlig och det är oklart när arbetsskadeförsäkringen ska gälla. Allt om arbetsmiljö har gjort ett nedslag i ett kontorslandskap i förändring.

Text : Carl von Scheele

Publicerad: 2023-01-16

Arbetstagare som värderar hemarbetet högt kanske inte signalerar arbetsmiljöproblem, säger Johan Holm, forskare i rättsvetenskap vid Umeå universitet. Foto: Adobe Stock

Området hemarbete tycks ha flertalet dubbla budskap. Å ena sidan är arbetsgivaren helt ansvarig för arbetsmiljön i hemmet, å andra sidan undantas distansarbete i delar av arbetsmiljölagstiftningen, som i föreskriften om arbetsplatsens utformning.

– Detta kan tyckas vara dubbla budskap, men det skulle inte vara möjligt att ställa långtgående krav på arbetsmiljön i ett hem, säger Johan Holm, forskare i rättsvetenskap vid Umeå universitet.

Efter coronapandemins försvagning har det flexibla arbetet tagit ett stort språng framåt, men arbetsmiljölagstiftningen har inte riktigt hängt med.

– Även om det finns undantag bland föreskrifterna gäller arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön fullt ut även vid hemarbete. Det omfattas av arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete och ska riskbedömas.

Undantaget i lagstiftningen har inte särskilt stor betydelse för rättsläget, utan arbetsgivarens ansvar för miljön är ändå omfattande, konstaterar Johan Holm.

Johan Holm. Foto: Mattias Pettersson

Arbetstagarens integritet måste däremot uppmärksammas när privata hem också blir arbetsplatser. En arbetsgivare kan inte begära tillträde hur som helst eller bara klampa in i arbetstagarens bostad.

Även detta mynt har en andra sida:

– Om arbetsgivaren ska kunna åtgärda problem måste dessa vara kända. Ju mer information arbetsgivaren har, desto bättre är det, säger Johan Holm Hemmen är inte alltid fullgoda arbetsplatser. Någon kanske sätter sig i soffan och jobbar med datorn i knät, medan någon annan fixar en stå-arbetsplats av en strykbräda, ställer dit en låda med datorn på toppen. Dålig ergonomi kan leda till värk och arbetsskador.

– Arbetstagare som värderar hemarbetet högt kanske inte signalerar arbetsmiljöproblem för att inte riskera att arbetsgivaren ska säga att arbetsmiljön är bättre på kontoret och därför inte tillåter arbetstagaren att arbeta i hemmet.

När arbetsgivare och skyddsombud granskar arbetsmiljöer i hemmet sker det oftast från den ordinarie arbetsplatsen, men då ska man inte ställa för allmänna frågor som ”är arbetsmiljön bra?”. I stället ska frågorna vara konkreta som ”hur sitter du?” och ”har du avlastning för armarna vid ditt tangentbord?”.

– Formellt sett ska arbetstagaren ha en fullgod arbetsmiljö vid hemarbete även om detta är svårt att kontrollera, understryker Holm, som tillsammans med professor Ruth Mannelqvist ska fortsätta studera de rättsliga följderna i ett forskningsprojekt.

Ett annat exempel på hur hemmet som arbetsplats inte passar in i lagstiftningen är arbetsskadeförsäkringen.

Allmänna ombudsmannen för socialförsäkringen, Essa Malmqvist, driver just nu två fall ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Syftet är att klara ut vad gränsen mellan arbete och privatliv går.

Om arbetsgivaren ska kunna åtgärda problem måste dessa vara kända.

- Johan Holm

Frågan är vad som är en arbetsskada och vad som är en vanlig olycka ”kopplad till det vardagliga livets faror”, som det heter i de snart 70 år gamla förarbetena till gällande lagstiftning.

– Arbetsskadelagstiftningen är inte speciell svår att tillämpa på arbetsplatser. Där finns personer tillhands som kan tala om vad som hänt. Den skadade är på jobbet och utför arbetsuppgifter.

Essa Malmqvist. Foto: Christer Järild

Frågan är hur arbetsskadeförsäkringen ska tillämpas när man jobbar enskilt i hemmet och inga vittnen vanligtvis finns.

De båda fallen som Essa Malmqvist driver gäller individer som fått tandskador under distansarbete från hemmet.

I det ena fallet böjde sig en man ner för att sätta i kontakten till datorn och blev skallad av sitt barn som lekte på golvet. I det andra fallet reste sig en kvinna från datorn för att ta paus och gå ut med hunden. Hon blev skallad av sitt ivriga husdjur.

I det första fallet godkände Försäkringskassan tandskadan som arbetsskada, i det andra fallet avslogs ansökan.

I förarbetena till lagen sägs att olyckan i bostaden ska ha en koppling till arbetet om den ska kvala in i försäkringen. Det är denna koppling mellan skada och arbete när olyckan sker hemma som Essa Malmqvist vill ha klarlagd.

– Jag kan halka i korridoren på min arbetsplats och jag kan halka hemma. Vad blir då skillnaden? Just kopplingen till om jag utför arbete när detta händer kan vara densamma, men om det är rast är frågan hur detta ska tolkas. Högsta förvaltningsdomstolen måste svara på den frågan.

Inga inspektioner i hem

  • Arbetsmiljöverket genomför inga inspektioner av kontorsarbetsplatser i hemmiljö även om vissa möjligheter finns enligt lagen. I stället tar myndigheten upp frågor om arbetsmiljön vid hemarbete under inspektioner på den ordinarie arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön vid distansarbete.
  • Arbetsgivare ska ta upp frågor om arbetsmiljön i hemmet i det systematiska arbetsmiljöarbetet när medarbetare utför arbete på distans.
  • Arbetsmiljöförordningen, paragraf 15, ger vissa möjligheter till inspektioner i hemmen. Dessa kan bara ske på begäran av arbetsgivare eller arbetstagare som berörs, eller om det finns någon annan särskild anledning till det, enligt lagen.

    Källa: Peter Burman, tf stabschef på inspektionsavdelningen, Arbetsmiljöverket

 

Tema: Distansarbete

Det här är första delen i Allt om arbetsmiljös tema om det förändrade distansarbetet. Läs också kommande delar:

Del 2: Facket: Distansarbete ska in i föreskrifterna

Del 3: H&M kräver närvaro på kontoret

Del 4: Inredning av hemmakontor skattepliktig

Text : carl von scheele

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-01-16

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!