Allt om arbetsmiljö logga
Osa-frågor

Osa-föreskriften svår i praktiken

RAPPORT Det är svårt att översätta osa-föreskrifterna till praktiskt arbetsmiljöarbete och mer vägledning behövs. Det framkommer i Arbetsmiljöverkets utvärdering av hur föreskrifterna fungerat.

Text : Elsa Frizell

Publicerad: 2022-12-15

Inom vissa sektorer, bland annat hälso- och sjukvården och omsorgen, kvarstår problemen i osa-miljön. Foto: Adobe Stock

Osa-föreskrifterna fyller en viktig roll i arbetsmiljöarbetet men det är samtidigt svårt att tillämpa dem. Det kommer fram i den utvärdering som Arbetsmiljöverket gjort av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utvärderingen bygger på svar från bland annat fack- och arbetsgivarorganisationer och företagshälsovården om hur de tillämpar föreskrifterna och jobbar med osa-frågor.

Överlag har osa-föreskrifterna fått ett positivt mottagande, skriver Arbetsmiljöverket i sin rapport. Många av de som svarat ser förskrifterna som en viktig del av arbetsmiljöarbetet, särskilt i de kvinnodominerade sektorerna. Men flera utmaningar finns.

Det upplevs ibland svårt att översätta föreskrifterna till praktiskt arbetsmiljöarbete. Det kan till exempel vara svårt att avgöra om arbetsbelastningen innebär risk för ohälsa. Det kan också finnas oenighet i synen på vad som är risker i osa-miljön.  Även när det finns en gemensam bild av riskerna leder det inte alltid till åtgärder som kommer till rätta med problemen, bland annat för att det finns olika uppfattning om vilka åtgärder som är de rätta.   

Inom vissa sektorer som hälso- och sjukvården och omsorgen kvarstår problemen i osa-miljön även om medvetenheten är hög och själva arbetsmiljöarbetet med att undersöka och riskbedöma har kommit långt.

I utvärderingen framkommer också att det är svårt att förebygga risker för kränkande särbehandling. Ett skäl som uppges är att föreskrifterna inte anger exakt vilka beteenden som är kränkande särbehandling. Både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna beskriver också att hanteringen av kränkande särbehandling försvåras av att flera lagstiftningar kan gälla samtidigt.

Mer stöd och vägledning i arbetet med osa-föreskrifterna efterfrågas liksom fler och bättre verktyg för att kunna undersöka och mäta. Exempel som nämns i rapporten är branschspecifika checklistor och vägledningar för vad som är en rimlig arbetsbelastning.  Arbetsmiljöverkets skriver i rapporten att det är möjligt att vägledningen till föreskrifterna behöver uppdateras och att det kanske finns behov av särskilda informationsinsatser.

De arbets- och miljömedicinska klinikerna framhåller i utvärderingen att försäkringssystemet inte anammat föreskrifternas begrepp och att de därför inte alltid kan använda dem i arbetet med arbetsskadeärenden. Här ser Arbetsmiljöverket ett behov av att hitta gemensamma begrepp med Försäkringskassan.

Detta är den första rapporten av två i utvärdering av osa-föreskrifterna. Den andra delen av utvärderingen publiceras under senare delen av våren 2023.

Ladda ned delrapport 1 om utvärderingen av OSA-föreskrifterna här

Läs Maria Steinbergs utvärdering av skyddsombudens 6:6a anmälningar med stöd av osa-föreskrifterna som är en del i Arbetsmiljöverkets utvärdering. Läs mer

Om föreskrifterna

  • Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö infördes 2016.
  • De syftar bland annat till att säkerställa att det finns kunskap hos varje arbetsgivare att hantera och förebygga risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
  • Föreskrifterna tar ett helhetsgrepp kring arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa orsakad av för hög arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

 

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2022-12-15

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!