Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Arbetsmiljöexperten: Det här är komplicerat

KOMMENTAR När en medarbetare dör ska arbetsgivaren utreda händelsen, om dödsfallet misstänks bero på arbetet. Men det saknas regler för hur bra utredningen ska vara. Det säger arbetsmiljöexpert Maria Steinberg.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-04-03

Högskolan borde snabbare, och på eget intitiatv, ha startat en utredning, tycker arbetsmiljöexpert Maria Steinberg. Foto: Joachim Brink, Michael Steinberg

Vilka krav kan ställas på en arbetsgivares utredning efter att en arbetstagare avlidit i sitt hem. Det är knäckfrågan i ärendet där en adjunkt anställd på Högskolan i Halmstad avled hemma i juni 2021. Det var under den perioden av pandemin när det var hemarbete som gällde.
ꟷ Det finns inga särskilda regler när det gäller kvaliteten. Det är en bedömningsfråga. Generellt räcker knappast en text på två rader. Då lär det inte finnas något materiellt innehåll. Men har företagshälsovården gjort en utredning borde det räcka, säger Maria Steinberg arbetsmiljöexpert, som tagit del av en del av handlingarna i målet där förvaltningsrätten ansåg att den utredning som Högskolan i Halmstad gjort räckte. Läs mer här
ꟷ I ett sådant här fall är det rimligt att ställa krav på att använda en extern aktör för utredning. Det står i sam-föreskriften paragraf tolv.

Är det Arbetsmiljöverket som bedömer vad som räcker?
ꟷ Ja, i första hand. Det är viktigt att skyddsombudet som påstår att en utredning är dålig är tydlig med vad det är som är dåligt.

I ärendet konstaterade Arbetsmiljöverket att högskolan gjorde en utredning och krävde inte mer. Skyddsombuden var missnöjda och tog ärendet vidare till förvaltningsrätten. I sitt överklagande ställde skyddsombuden krav på utredningens kvalitet – nya krav. Det går inte eftersom 6:6a-anmälningar alltid först måste ställas till arbetsgivaren, förklarar Maria Steinberg.
ꟷ Det här är komplicerat. Man kan inte lägga till ytterligare krav till förvaltningsrätten.

Skyddsombuden hänvisade till att det inte finns någon vägledning om vad som ska utredas i ett sådant här fall och hur det ska göras. Håller du med?
ꟷ Ja, när det gäller krav på den detaljnivån som de önskar finns det ingen vägledning.

Skulle det behövas?
ꟷ Ja, det skulle behövas.

Av handlingarna framgår att Arbetsmiljöverket fattade beslut om att inte kräva mer av arbetsgivaren före de var klara med sin utredning av arbetstagarens död.
ꟷ Verket borde kanske ha väntat tills utredningen var klar, tillägger Maria Steinberg.

Hon menar också att högskolan borde ha startat en utredning utan att skyddsombuden skulle ha behövt stöta på och hotat med Arbetsmiljöverket.
ꟷ Jag tycker att arbetsgivaren var lite onödigt långsam. Det handlar också om vilken typ av samarbete man vill ha med skyddsombuden. Här har skyddsombudet spelat en viktig roll.

Maria Steinberg menar att Arbetsmiljöverkets roll kan vara svår att förstå. Den handlar om att ta reda på varför exempelvis en olycka hänt med syftet att den inte ska hända igen.
ꟷ Vad kan arbetsgivaren göra så att personen mår bättre i framtiden. Det försöker verket ta reda på.  Det kan vara svårt att förstå.

Hon förklarar att Arbetsmiljöverket inte gör en brottsutredning. Åklagarna som hanterar brottsbalksbrottet arbetsmiljöbrott utreder däremot med målet att ställa någon till svars.

Maria Steinberg säger inte att dödsfallet i Halmstad skulle ha varit ett arbetsmiljöbrott men pekar på att dödsfall i hemmet, om någon menar att det är arbetsrelaterat, kan hanteras i olika domstolar. Hon nämner det så kallade Krokom-fallet där en anställd socialsekreterare tog sitt liv i juni 2010. En anhörig polisanmälde flera chefer och ansåg att de orsakat mannens död och att det var ett arbetsmiljöbrott. Ingen av dem fälldes. Nyligen anmäldes tidigare regionpolischefen Mats Löfvings död i sitt hem som misstänkt arbetsmiljöbrott.
ꟷ I sådana här situationer är det svårt att visa på sambandet mellan dödsfallet och händelser eller situationen på arbetsplatsen. I Krokom handlade det om att ställa någon till svars för ett arbetsmiljöbrott, men det görs inte i förvaltningsrätten.

Maria Steinberg betonar att det systematiska arbetsmiljöarbetet gäller även när medarbetarna arbetar hemma och att ett ökat distansarbetande ställer nya krav på både hr, chefer och skyddsombud.
ꟷ Alla behöver tänka om och oftare, och på ett annat sätt, undersöka hur medarbetarna mår. Cheferna behöver vara mer aktiva, särskilt om de hör att någon mår dåligt. Men även arbetstagarna måste dela med sig om de mår dåligt.
ꟷ I Halmstad fanns det oroliga arbetskamrater och arbetsgivaren verkar ha missat att lyssna på de signalerna. Det viktigaste vi kan lära oss här är att skapa nya metoder för att kontrollera hur någon mår. Den här medarbetaren mådde dåligt – då ska arbetsgivaren ta reda på varför.

Allt om arbetsmiljö har skrivit flera artiklar om händelsen vid Högskolan i Halmstad. Här nedan hittar du dem.

Foto: Joachim Brink, Michael Steinberg

Publicerad: 2023-04-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!