Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Högskolans utredning efter lärarens död räcker

AVSLAG Förvaltningsrätten håller med Arbetsmiljöverket. Högskolan i Halmstad utredde lärarens död i enlighet med vad som krävs i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-04-03

Arbetsgivaren, Högskolan i Halmstad, behövde inte utreda mer än de gjorde efter att en lektor dött. Foto: Joachim Brink

Den 29 juni 2021 avled en adjunkt, anställd av Högskolan i Halmstad, i sitt hem. Huvudarbetsmiljöombudet ansåg att den utredning som högskolan gjorde om dödsfallet och om det kunde ha berott på arbetsrelaterade faktorer inte var tillräcklig och inte förenlig med föreskrifterna. Utredningen var inte förenlig med krav på opartiskhet och systematik och någon medicinsk kompetens hade inte anlitats, påpekade ombudet.

Ombudet begärde därför att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande mot högskolan och kräva en ny utredning.

Arbetsmiljöverket höll inte med. Verket påpekade att det var klarlagt att arbetstagarens död inte inträffade när adjunkten arbetade. Enligt uppgift utredde högskolan den avlidne arbetstagarens arbetssituation och även hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerade. Arbetsmiljöverket påpekade att de krav som ställs för att förebygga att händelsen inte ska inträffa igen därmed var uppfyllda. Skäl att ställa nya krav på högskolan fanns därmed inte.

Huvudarbetsmiljöombudet överklagade verkets beslut till förvaltningsrätten. Ombudet påpekade att det saknas vägledning och förtydliganden om vad som ska utredas i ett sådant här fall och hur det ska göras.

Förvaltningsrätten hänvisar till paragraf nio i Arbetsmiljöverkets föreskrift om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Där står att arbetsgivaren ska utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen. Det som kommit fram i målet visar också att högskolan har startat utredningar. Rätten tillägger att högskolan också anmälde dödsfallet till Försäkringskassan i november 2021.

Förvaltningsrätten anser att Högskolan i Halmstad har gjort vad som krävs enligt regelverket. Det saknas därmed skäl att anta att en ny utredning skulle leda till ett annat resultat. Det var därför rätt av Arbetsmiljöverket att inte kräva någon mer utredning med anledning av dödsfallet.

Läs också arbetsmiljöexperten Maria Steinbergs kommentar av domen här.

Allt om arbetsmiljö har skrivit flera artiklar om händelsen vid Högskolan i Halmstad. Här nedan hittar du dem.

 

Foto: Joachim Brink

Publicerad: 2023-04-03

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!