Allt om arbetsmiljö logga
Osa-frågor

Bolt har inte ansvar för budets arbetsmiljö

FRIAS Bolt har inte ansvaret för kurirernas arbetsmiljö och behöver inte bedöma risken för hot och våld. Det menar både förvaltningsrätten och kammarrätten. Arbetsmiljöverket håller inte med.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-04-10

Bolt har inte ansvar för budets arbetsmiljö, anser kammarrätten. Foto: Karin Nilsson

Bud som levererar mat och utför uppdrag via Bolts digitala plattform använder arbetsutrustning som cyklar och mopeder som slits och åldras. De ska därför regelbundet kontrolleras, vilket inte Bolt gjorde. Det upptäckte Arbetsmiljöverket, som på distans inspekterade verksamheten i april 2021. Verket saknade också undersökningar av de organisatoriska och sociala arbetsförhållandena och bedömningar av risken för hot och våld. Verket krävde en rad olika åtgärder och satte slutdatum för genomförandet den 15 januari 2023. Kraven förenades med ett hot om vite på totalt 200 000 kronor.

Verkets inspektion var en del av det uppdrag som myndigheten fick 2018 av regeringen med anledning av nya sätt att organisera arbete, exempelvis genom plattformsföretag, och ansvaret för arbetsmiljön.

Arbetsmiljöverket gjorde en samlad bedömning och kom fram till att kurirerna inte är självständiga uppdragstagare. Arbetsmiljökrav på Bolt kunde därför ställas. Viktigt för verkets beslut var att kontrollen och arbetsledningen av hur jobbet skulle göras inte ansågs ligga hos kurirerna. De fick förfrågningar om färdiga uppdrag via appen och deras inflytande över uppdraget var begränsat. De fick också utbildning av Bolt om livsmedelssäkerhet och service utan att få betalt, vilket är otypiskt för självständiga uppdragstagare. Arbetsredskap som moped, cykel, telefon och termosväska tillhandahölls förvisso inte av Bolt, men plattformstjänsten är ett viktigt arbetsredskap och den tillhandahölls av Bolt.

Verket bedömde att Bolt hade störst möjlighet att ta ansvar och styra över arbetsmiljön för buden:  Bolt har rådighet över kurirerna. De har därför arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen.

Bolt överklagade beslutet till förvaltningsrätten och förklarade att bolaget varken hyr in eller har något avtal med buden. Bolt äger och utvecklar plattformen och har avtal med olika transportföretag som i sin tur har avtal med buden. Bolt ersätter transportbolagen och har inget inflytande över vilken ersättning som kurirerna får sen. Bolaget har inte någon kontroll över hur, var och när kuriren utför uppdrag. Kuriren väljer själv vilka uppdrag som accepteras. Kuriren kan också be någon annan kurir att utföra uppdraget utan att Bolt ska godkänna det. Kuriren tillåts också att arbeta på konkurrerande plattformar.

Bolt menade att de inte har rådighet över kurirerna och därmed inte kan åläggas att ta ansvar för arbetsmiljön. Plattformsföretag saknar i regel all rådighet över den fysiska plats där plattformsarbetarna utför sitt arbete.

Att plattformstjänsten i sig kunde ses som ett arbetsredskap avfärdades med hänvisning till ett tidigare avgörande från kammarrätten.

Arbetsmiljöverket ansåg dock inte att det avgörandet kunde användas för plattformsföretag som bestämmer ersättningens nivå eller kontrollerar hur arbetet går till mer ingående. Verket påpekade också att ett av de transportbolag som Bolt haft störst samarbete med uppgett att de inte haft något avtal med Bolt och att de inte vetat i förväg när kurirerna skulle utföra uppdrag.

Förvaltningsrätten konstaterade att kurirerna på flera avgörande punkter inte uppfyller de kriterier som finns inom rättstillämpningen för att någon ska räknas som arbetstagare. Utöver att Bolt har rätt att stänga av kurirer om de allvarligt misskött sig har inte Bolt någon faktisk kontroll över arbetets utformning och utövande.

Kammarrätten gjorde samma bedömning och avslog Arbetsmiljöverkets överklagan.

Arbetsmiljöverket håller inte med och överklagar domen till Högsta förvaltningsdomstolen. Läs mer om överklagandet här.

Foto: Karin Nilsson

Publicerad: 2024-04-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!