Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Böter för visselblåsarens arbetsgivare

DOM. En chef och en hr-specialist på vårdbolaget Attendo fälls för brott mot lagen om meddelarskydd efter att ha varnat en anställd – en chef frias. Det meddelar Attunda tingsrätt.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-10-18

Två företrädare för vårdbolaget Attendo dömdes under tisdagen i Attunda tingsrätt. Foto: Carl Johan Erikson

Vårdbiträdet på Attendo som kritiserade sin arbetsgivare i media fick en varning. Tre företrädare för hennes arbetsgivare åtalades. Åklagaren ansåg att två av hennes chefer och en hr-specialist straffade vårdbiträdet genom att ge henne en skriftlig varning. Varningen gavs på ett möte i mitten av juni 2020 med de tre arbetsgivarföreträdarna och vårdbiträdet. Åklagaren ansåg att erinran var en så kallad disciplinåtgärd och därmed ett brott mot lagen om meddelarskydd.

En enig Attunda tingsrätt gör samma bedömning när det gäller två av de tre åtalade – en chef och en hr-specialist. Dessa döms båda till dagsböter.

Tingsrätten anser inte att den verksamhetsansvarige chefen har deltagit på ett straffbart sätt. Hen frias därför. Enligt tingsrättens utredning visste inte verksamhetschefen om att vårdbiträdet skulle få en erinran på mötet. Verksamhetschefen visste däremot om att vårdbiträdets kritik skulle diskuteras. Tingsrätten menar sammantaget att verksamhetschefen inte medverkade i någon större utsträckning när erinran och uttalandena i Expressen behandlades.

Alla tre har förnekat brott. De menar att vårdbiträdet inte fick sin erinran för att hon kritiserat sin arbetsgivare i media. Hon fick den i stället för att hon lämnat osanna uppgifter om en annan anställd i ett inlägg på Youtube och klipp på Youtube omfattas inte av straffbestämmelsen.

Enligt tingsrätten fick dock vårdbiträdet erinran för att hon kritiserat sin arbetsgivare i Expressen. Men tingsrätten måste också utreda vad det är för typ av erinran som arbetsgivaren gett. Tingsrätten går igenom hur Arbetsdomstolen tidigare bedömt om varningar från arbetsgivare till anställda varit tillåtna eller otillåtna. Den här erinran var skriftlig, den var förhållandevis skarpt formulerad och tog sikte på att vårdbiträdet hade lämnat uppgifter till media, påpekar tingsrätten. Rätten skriver att, genom erinran, har en av cheferna och hr-specialisten försökt att hindra vårdbiträdet från att utnyttja den yttrandefrihet hon som anställd har, enligt lagen om meddelarskydd. Erinran måste därför anses innebära men för vårdbiträdet i hennes anställning.

– En central fråga har varit om erinran utgjorde en så kallad disciplinåtgärd i lagens mening, vilket krävs för straffbarhet. Tingsrätten har bedömt att erinran innebar en disciplinåtgärd för vårdbiträdets uppgifter i media, säger rättens ordförande lagmannen Anders Dereborg i en kommentar på tingsrättens hemsida.

Domen kan överklagas senast den 8 november 2022.

Läs en längre intervju i Du&jobbet, som Allt om arbetsmiljö tidigare hette, med Stine Christophersen här.

Foto: Carl Johan Erikson

Publicerad: 2022-10-18

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!