Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskadeförsäkringen

”Ibland slåss man mot väderkvarnar”

KRITIK Försäkringskassan försöker alltid att hitta de faktorer som gör att utmattning inte ska räknas som en arbetsskada. Det menar förbundsjurist Lise-Lotte Sjölander på LO-TCO Rättsskydd.
– Vi är ofta oense om vad som ska väga tyngst.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-09-12

– När det gäller just utmattning tycker vi att kassan ofta lägger för stor vikt vid de faktorer som inte räknas som en arbetsskada, säger Lise-Lotte Sjöstedt förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

En produktionschef hade fått diagnosen utmattningssyndrom och ansökte om rätt till livränta hos Försäkringskassan. Kassan höll inte med och menade att sjukdomen berodde mer på att hon haft besvärliga meningsskiljaktigheter med sin chef. Försäkringskassan hänvisade till undantagen i arbetsskadeförsäkringen. Ärendet togs ända till kammarätten. Läs mer om ärendet här

LO-TCO Rättsskydd företrädde produktionschefen i förvaltningsrätten men inte i kammarrätten. Rättsskyddet måste prioritera och driva de ärenden där de tror att de har störst möjlighet att vinna, förklarar Lise-Lotte Sjöstedt, förbundsjurist på Rättsskyddet och specialiserad på försäkringsrätt.

Blev du förvånad över att kammarrätten gav arbetstagaren rätt?
– Ja, lite. I de allra flesta fall får man inte ens prövningstillstånd. Det är svårt att nå framgång i de här målen. Jag vet att det finns kammarrätter som med det här underlaget skulle säga nej. Man kan ha hur mycket bevisning som helst, men ibland slåss man mot väderkvarnar.

Hur ofta finns frågan om så kallade konkurrerande faktorer med i mål om utmattning ska räknas som en arbetsskada eller inte?
– I princip alltid. Så fort det finns en annan faktor som kan ha inverkat lyfter Försäkringskassan fram den. Det gäller både om den finns på fritiden eller i arbetet. Bedömningen ska också gå till så att man väger faktorerna i arbetet mot de konkurrerande faktorerna, men vi är ofta oense om vad som väger tyngst. När det gäller just utmattning tycker vi att kassan ofta lägger för stor vikt vid de faktorer som inte räknas som en arbetsskada.

Varför finns reglerna i Socialförsäkringsbalken, SFB, om undantag från att räknas som en arbetsskada?
– Lagstiftaren har ansett att lite får man tåla. Även om du blir sjuk på grund av arbetet får du ingen ersättning om det beror på de faktorer som är undantagna. Det har också kommit rättspraxis som exempelvis i detta fall att meningsskiljaktigheter med chefen, det får man tåla.

Experterna i ärendet har olika uppfattningar. Hur ser forskningsläget ut om utmattning och orsaker egentligen?
– Min uppfattning är att det är ganska gott. Men sen blir det problem i det enskilda fallet. Vi ser att Försäkringskassan tittar väldigt mycket på läkarnas journalanteckningar och menar att det är sanningen.

Vad är problemet med det?
– Det behövs göras en mycket bredare bedömning än en enstaka journalanteckning. Läkarna skriver inte journaler för att de ska användas som bevisning i en rättsprocess. Personen kan ha sagt mycket annat som inte står i journalen och som är viktigt. Därför måste man göra en mycket bredare bedömning.
– Det är viktigt att se till den breda bilden. Här påpekar också kammarrätten att hon hade haft problem i flera år före chefen kom.

Publicerad: 2023-09-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!