Allt om arbetsmiljö logga
Arbetsskadeförsäkringen

Konflikten med chefen var inte värst

LIVRÄNTA Många års överbelastning, inte konflikten med chefen, var den viktigaste orsaken till produktionschefens utmattning. Det menar kammarrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-09-12

Meningsskiljaktigheter med chefen är ett av flera undantag och kan inte vara en faktor vid beömningen av en arbetsskada. Foto: Adobe Stock

Produktionschefen hade fått diagnosen utmattningssyndrom och kunde inte längre arbeta lika mycket. Hon ansåg att hennes sjukdom var en arbetsskada och ansökte om rätt till livränta hos Försäkringskassan. Kassan höll inte med. Sjukdomen berodde mer på att hon haft besvärliga meningsskiljaktigheter med sin chef.

Försäkringskassan hänvisade till undantagen i arbetsskadeförsäkringen och nämnde psykiska eller psykosomatiska skador som en följd av exempelvis företagsnedläggelse eller vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater. Meningsskiljaktigheter hör, enligt praxis, till undantagen så länge det inte övergår i kränkningar, påpekade Försäkringskassan.

Försäkringskassan omprövade beslutet, efter att produktionschefen begärt det, men kom fram till samma sak. Ansökan om livränta från och med september 2018 skulle avslås.

Produktionschefen tog ärendet vidare till förvaltningsrätten som också hänvisade till undantagen och att meningsskiljaktigheterna med chefen var ett sådant förhållande som inte omfattas av arbetsskadeförsäkringen enligt regler i Socialförsäkringsbalken. Förvaltningsrätten tryckte på att det fanns ett tidsmässigt samband mellan hennes debut av utmattningssyndrom och konflikterna med vd:n. Produktionschefen hade också själv uppgett i januari 2017 att hennes dåliga mående till stor del berodde på vd:n.

Produktionschefen överklagade till kammarrätten som tog in ytterligare en expert.

Rätten menade att arbetsbelastningen varit ohälsosamt hög i flera år innan insjuknandet. Vad en person säger i det akuta vårdskedet ska vara en del i prövningen och inte tillmätas för stor vikt. Det menade kammarrätten att Försäkringskassans rådgivare gjort. De kognitiva förmågorna hos en person som insjuknar i utmattningssyndrom har också under en längre period påverkats.

Kammarrätten anser att uppgifterna i underlaget inte ger tillräckligt stöd för att relationen mellan produktionschefen och vd:n rört sig om en sådan konflikt att den är en konkurrerande skadeorsak i arbetsskadelagstiftningens mening.

Rätten hänvisar också till att kollegor uppgett att vd:n kunde vara mycket krävande, inte förstod verksamheten och ville göra på sitt sätt även om det inte blev bra.

Situationen med vd:n har inte varit av väsentlig betydelse för insjuknandet och därmed är inte meningsskiljaktigheterna någon sådan konkurrerande skadeorsak som avses i undantagsregeln i 39 kapitlet, paragraf 5 i Socialförsäkringsbalken. Det var därför fel av Försäkringskassan att avslå produktionschefens ansökan om livränta av den anledningen, anser kammarrätten och beslutar att Försäkringskassan ska pröva ärendet igen.

Läs förbundsjuristen på LO-TCO Rättskydds kommentar på domen här.

Foto: Adobe Stock

Publicerad: 2023-09-12

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!