Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Rätt att häva skyddsstopp i hotad butik

SKYDDSSTOPP Varken Arbetsmiljöverket eller Polisen kunde bekräfta hotbilden mot butiken. Det var därför rätt att häva skyddsombudsstoppet som det regionala skyddsombudet lagt. Det menar förvaltningsrätten.

Publicerad: 2024-02-14

Arbetsmiljöverket kunde inte bekräfta hotbilden eller hur allvarlig den var efter att skyddsombudet lagt ett skyddsombudsstopp. Foto: Adobe stock

I mitten av oktober i höstas stoppade ett regionalt skyddsombud för Handels arbetet i en livsmedelsbutik i Borlänge. Ombudet ansåg att det fanns en omedelbar fara för liv och hälsa. I anmälan till Arbetsmiljöverket skrev ombudet att personalen hotats skriftligen och att bolagets företrädare inte agerat trots att det funnits kännedom om hotet.

En vecka senare hävde Arbetsmiljöverket stoppet. Myndigheten konstaterade att det regionala skyddsombudet uppgett att företrädare för butiken skulle finnas med på en dödslista med kopplingar till en pågående gängkonflikt i andra delar av Sverige. Arbetsmiljöverket skrev, i sitt beslut, att myndigheten försökt att utreda om det fanns en sådan hotbild men att man inte kunnat bekräfta det. Verket kunde inte heller fastställa hur allvarligt ett sådant hot skulle vara. Enligt verket tillbakavisade företrädarna för butiken uppgifterna.

I slutet av oktober överklagades beslutet att häva stoppet. Skyddsombudet begärde, med hjälp av LO- TCO Rättsskydd, först att förvaltningsrätten skulle fatta ett så kallat interimistiskt beslut. Ombudet ville att skyddsstoppet skulle gälla direkt, och i väntan på beslutet i sakfrågan.

Ombudet hänvisade till att Arbetsmiljöverket funnit brister i arbetsmiljön som innebar ett allvarligt hot mot de anställda. Exempelvis hade de inte fått tillräcklig kunskap om hur en utrymning skulle ske snabbt och säkert. Något tillflyktsrum fanns inte heller.

Om ett våldsdåd skulle utföras mot arbetsplatsen skulle följderna bli allvarligare så länge som skyddsmekanismer inte fanns på plats, påpekade ombudet. (bristen på skyddsmekanismer hanteras i ett separat ärende på Arbetsmiljöverket, reds. anm.)

Ombudet menade också att det fanns en förhöjd risk för arbetstagare i hela centrumområdet där butiken ligger, och påpekade att Svenska Transportarbetarförbundet vidtagit åtgärder.

Förvaltningsrätten beslutade först, i början av november, att inte fatta något tillfälligt beslut om skyddsstoppet. Rätten ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl för ett interimistiskt beslut.

Nu ger förvaltningsrätten Arbetsmiljöverket rätt. Det var rätt att häva skyddsstoppet. Förvaltningsrätten menar att det inte framkommit omständigheter som gör att det ”…med tillräcklig styrka talar för att det förelegat en omedelbar fara för arbetstagarnas liv och hälsa”…

Rätten hänvisar till att Arbetsmiljöverket inte kunnat bekräfta hotbilden eller fastställa hur allvarlig den var. Polisen har också bedömt att det inte finns någon känd hotbild mot butiken under ordinarie öppettider. Något som ombudet haft synpunkter på eftersom personalen, enligt ombudet, arbetar även utanför ordinarie öppettider.

Läs LO- TCO Rättsskydds förbundsjurists kommentar här:

 

Redan prenumerant? Logga in för att läsa vidare

Laddar

Foto: Adobe stock

Publicerad: 2024-02-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!