Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Skyddsombudet förlorade även i hovrätten

FRIAS Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten. Ringhals har inte hindrat skyddsombudet från att komma in på kärnkraftverket.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-10-17

Tingsrätten ansåg inte att Ringhals hindrade skyddsombudet. Det gör inte Hovrätten för Västra Sverige heller. Foto: Vattenfall

I domen från Varbergs tingsrätt, som kom i april 2022, konstateras att kärnkraftverket Ringhals är ett så kallat skyddsobjekt. (Läs mer om domen här.) För tillträde krävs föranmälan. Ett externt bolag, Avarn Security Services tillhandahöll skyddsvakter åt Ringhals. Vakterna genomgick en sekretessprövning och fick en godkänd föranmälan.

Ringhals meddelade i maj 2020 att vakten, som också var skyddsombud, inte längre skulle anlitas och att hans skyddsanmälan skulle upphöra.

Den uppsagda vakten menade att Ringhals på det sättet också förhindrade och försvårade hans möjligheter att utföra sitt uppdrag som skyddsombud. En återkallad föranmälan som skyddsvakt innebar att han i rollen som skyddsombud vid varje enskilt tillfälle måste ansöka om en föranmälan för att besöka arbetsplatsen.

Tingsrätten höll inte med. Skyddsombudet hade inte hindrats.

Domen överklagades. Skyddsombudets menade, via sitt ombud, att bolaget inte aktivt hade verkat för att skyddsombudet skull kunna utföra sitt uppdrag och att agerandet stred mot arbetsmiljölagen.

Nu påpekar hovrätten, i sin dom, att Ringhals vid det här tillfället inte var arbetsgivare för vare sig skyddsombudet eller för de arbetstagare han företrädde. Rätten anser därför att den allmänt hållna bestämmelsen i arbetsmiljölagen, om att skyddsombud inte får hindras i sitt uppdrag, inte gäller.

Men arbetsmiljölagen ger också skyddsombud tillträdesrätt till ett arbetsställe som den egna arbetsgivaren inte råder över. Hovrätten menar därför att vad rätten ska pröva är om Ringhals genom att avsluta den föranmälan som vakten hade har hindrat hans tillträde i rollen som skyddsombud.

Efter vittnesförhör med bland annat det regionala skyddsombudet menar hovrätten att det är fullt möjligt att få tillträde till Ringhals även utan att en beviljad föranmälan finns när man ansöker om tillträde. Skyddsombudet har inte försökt att få tillträde och har inte presenterat något som ger stöd för att han skulle ha nekats tillträde om han försökt att få det.

Hovrätten menar att det inte finns stöd i bestämmelserna i arbetsmiljölagens sjätte kapitel, tionde paragrafen, andra stycket för att tolka varje förändring som eventuellt försvårar möjligheterna till tillträde som ett brott mot tillträdesrätten. Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten: skyddsombudet har inte hindrats.

Skyddsombudet ska därför betala Ringhals rättegångskostnader i hovrätten på 78 283 kronor.

Domen kan överklagas senast den 7 november.

Foto: Vattenfall

Publicerad: 2023-10-17

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!