Allt om arbetsmiljö logga
Rättsläget

Attendomålet prövas i Högsta domstolen

PRÖVNING Varför fick vårdbiträdet Stine Christophersen en erinran av sin arbetsgivare Attendo i juni 2020? Den frågan har nu Högsta domstolen bestämt sig för att pröva. Vårdbiträdet känner en viss oro.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2024-05-02

Vårdbiträdet Stine Christophersen, som inte längre arbetar kvar på Attendo, är både nöjd och orolig över att Högsta domstolen ska pröva målet. Foto: Karin Nilsson och Fredrik Persson

Vårdbiträdet, Stine Christophersen, ansåg att covid-vården på ett av Attendos äldreboenden i Stockholm hade brister. Hon larmade först internt till flera olika chefer utan att få gehör. Hon gick då till Expressen.

I mitten av juni 2020 fick hon sedan en erinran på ett möte med tre arbetsgivarföreträdare. En av dem friades i tingsrätten. De övriga två fälldes både i tingsrätten och hovrätten för brott mot det så kallade repressalieförbudet.

Bägge överklagade till Högsta domstolen som nu beslutat sig för att ta upp målet. En av de fälldas ombud påpekade att det fanns ett behov av klargörande av var gränsen går mellan förbud mot ingripande och straffbart agerande i Lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. Läs mer om överklagan här:

Vårdbiträdet Stine Christophersen ser med viss oro på Högsta domstolens beslut.

–  Jag är till viss del nöjd med domen i hovrätten där två av tre fälldes och vill inte att domen ska rivas upp. Samtidigt är det bra att det blir en prövning av lagändringen som skedde 2017 i högsta instans.

Vad hoppas du på nu?

– Jag hoppas att domstolen slår fast att lagen fungerar som det är tänkt – att det inte ska vara någon skillnad mellan meddelarskyddet i privat och offentlig verksamhet.

Enligt Högsta domstolens tidsplan blir det föredragning eller förhandling i målet i september. Högsta domstolen prövar ytterst få av de fall som överklagas från hovrätterna.

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom avgöranden skapa prejudikat, som kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas.

Läs en längre intervju i Du&jobbet, som Allt om arbetsmiljö tidigare hette, med Stine Christophersen här.

 

Foto: Karin Nilsson och Fredrik Persson

Publicerad: 2024-05-02

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!