Allt om arbetsmiljö logga
Tema

Forskare: Skapa tid för reflektion på jobbet

EVIDENS Återhämtning på arbetstid är en bristvara, säger forskaren Henrik Loodin. Avsatt tid för reflektion kan råda bot på det.

Text : Ann Patmalnieks

Publicerad: 2024-06-10

Eskilstuna kommun använder metoden kollegial handledning. Arbetsledarna på arbetsmarknadsenheten AMA är några av de som lärt sig den. Foto: Ann Patmalnieks

Återhämtning betraktas ofta som något som får skötas utanför arbetet, säger Henrik Loodin, forskare vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap på Lunds universitet.

Henrik Loodin Foto: Johan Persson

– Det anses vara medarbetarnas uppgift att vila upp sig. Men på fritiden ska man vara fri, då finns det så mycket annat att hantera. Vår metod går ut på att få in återhämtningen i arbetstiden.

Henrik Loodin har tillsammans med Helsingborgs stad arbetat fram metoden kollegial handledning. Metoden är i dag en del av en utbildning med inriktning hälsa på kandidatprogrammet i tjänstevetenskap och används praktiskt i Helsingborg och Eskilstuna.

Genom att på ett strukturerat sätt reflektera tillsammans med kollegor under arbetstid ökar chansen att komma utvilad till jobbet nästa dag, beskriver han.

– I vardagspratet reflekterar vi, sätter ord på saker och gör arbetet mer hanterbart. Vi ser att vi inte är ensamma om våra tankar.

Även den framtida arbetsmiljön påverkas.

– Det som är så spännande är att under reflektionen går det att ständigt formulera och omformulera vad vi gör. Vad fungerar, vad fungerar inte?

I vardagspratet reflekterar vi, sätter ord på saker och gör arbetet mer hanterbart.

- Henrik Loodin

I och med att man träffas och diskuterar arbetsvardagen går det också att tidigt se om någon riskerar att bli utmattad, säger Henrik Loodin.

– Det kan vara någon som drar sig undan när man ses eller aldrig hinner komma.

En viktig sak är att prata om att kunna säga nej när belastningen är för hög eller när någon känner att hen inte har rätt kompetens. Efter pilotprojektet för metoden tyckte de som deltagit att det blivit lättare att göra det, berättar Henrik Loodin.

– Man måste erkänna sig själv som otillräcklig ibland, visa sig sårbar, och förstå att andra också är det. Man är inte en superhjälte som kan gå igenom vardagens vedermödor utan att påverkas.

Henrik Loodin beskriver reflekterande samtal som en salutogen modell – fokus ligger på friskfaktorer. Men för att komma dit kan det som inte fungerar behöva identifieras.

– Det är enklare att se vad som hindrar än vad som gör att jag kan göra mitt jobb trots att det är stressigt. Men om fokus hamnar för mycket på konflikter är det bättre att ta det med fack, skyddsombud, hr eller företagshälsovård än med kollegor.

Men vad kan då arbetsplatser som inte har tillgång till metoden göra för att bidra till återhämtning på arbetstid?

– Vår handledningsmodell har en evidensbaserad manual och det är ett tydligt koncept som vi vet fungerar. Men en liknande struktur för samtal går att skapa även utan att gå utbildningen.

Det viktiga är att det inte blir en vanlig kafferast, säger Henrik Loodin.

– Skapa en sfär som är fri från konventioner och förväntningar, för en kravlös, otvungen diskussion. Något annat än ett vanligt möte, där det som inte står på agendan inte får tas upp, utan möjligen kan sättas upp som ”övrig punkt” till nästa möte.

Frågan är då vem som ska leda en mer fri diskussionsstund. Det är inte självklart att det ska vara någon från ledningen, eller ens att hr-chefen ska vara med.

– Den ursprungliga idén var att det skulle vara ett tillfälle för diskussion mellan dem som befinner sig i samma situation och har liknande uppgifter, utan att chefen är med. Inget ont om chefer, men det kan lätt bli så att man säger det chefen vill höra, även om man har världens bästa och mest inlyssnande chef.

3 RÅD FÖR ÅTERHÄMTNING

  • Se till att bevara pauserna, som förmiddags- och eftermiddagsfika.
  • Skapa tid för reflektionsmöten med kollegor.
  • Undvik att minutstyra arbetsvardagen.

TEMA REFLEKTION

Foto: Ann Patmalnieks

Publicerad: 2024-06-10

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!