Allt om arbetsmiljö logga
Tema

Fördel att ha med psykosociala frågor

UNDERSÖKNING Arbetsgivaren behövde inte ha med frågor om den psykosociala arbetsmiljön i medarbetarundersökningen. Det visar en dom från förvaltningsrätten som kom förra året. Men det finns många fördelar om frågorna ingår, anser experter.

Text : Kamilla Kvarntorp

Publicerad: 2022-10-30

Maria Steinberg har sett problematiken att skyddsombuden inte får med de frågor de tycker är viktiga i undersökningarna. Foto: Michael Steinberg

Utbildningsförvaltningen i Stockholm hade en årlig medarbetarenkät där skyddsombuden kunde lägga till frågor. När en ny enkät upphandlades försvann den möjligheten. Då ville skyddsombuden ha en separat årlig enkät om den psykosociala arbetsmiljön. Det tyckte varken arbetsgivaren, Arbetsmiljöverket eller förvaltningsrätten behövdes. Det ansågs tillräckligt att frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön togs upp på APT-möten och i medarbetarsamtal. Endast vid behov skulle en separat enkät om de organisatoriska och sociala frågorna göras.

– Jag har sett den här problematiken – att frågor som skyddsombuden tycker är aktuella inte tas med i medarbetarundersökningar. Ibland kan det bero på att arbetsgivaren vill osynliggöra problem, säger arbetsmiljörättsjuristen och forskaren Maria Steinberg.

Blir resultatet i en enkät negativt måste arbetsgivaren ta tag i problemen, och det kan vara en svår uppgift.

– Arbetsgivaren kanske tycker att det blir för kostsamt. Ibland pekas en person ut i undersökningen, ofta en chef, säger Maria Steinberg.

I det specifika rättsfallet rättsfallet borde skyddsombuden, enligt henne, ha varit tydliga med vilka frågor arbetsgivaren tog bort och vilka konsekvenser det fick. Då hade förvaltningsrätten haft mer att gå på.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren fortlöpande göra riskbedömningar av arbetsmiljön. Det finns inget krav på att det ska ske i just en medarbetarundersökning. Men Maria Steinbergs bild är att det brukar finnas med frågor som rör både verksamheten och den psykosociala arbetsmiljön i enkäterna.

Lisa Björk, doktor i arbetsvetenskap, tycker också att det är en fördel om frågor som rör den psykosociala arbetsmiljön ingår i medarbetarundersökningar.

– Det blir mer och mer frågan om psykosocial arbetsmiljö för allt fler när vi lämnar varuproduktion och går mot tjänsteproduktion.

För att ställa rätt frågor om arbetsmiljön i en medarbetarenkät råder Maria Steinberg arbetsgivarna att utgå ifrån föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, och särskilt ta med frågor om arbetsbelastning, tydlighet, psykisk påfrestning, arbetstid och kränkande särbehandling.

– Jag skulle också fråga skyddsombuden vilka frågor de tycker ska vara med, säger hon.

En viktig fråga som inte alltid finns med i enkäterna är om det finns möjlighet till återhämtning under arbetstid, enligt Lisa Björk.

– Det kan handla om tid till reflektion, tid för samtal och att man hinner landa mellan olika uppgifter.

Tema medarbetarundersökningar

Detta är den tredje delen i vårt tema om medarbetarundersökningar. Läs de andra delarna:

Del 1: Undersökningar kan göra mer skada än nytta

Del 2: Skatteverket testar ny metod för dialog

Text : kamilla kvarntorp

Foto: Michael Steinberg

Publicerad: 2022-10-30

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!