Allt om arbetsmiljö logga
Tema

SKR: Låt arbetsgivaren polisanmäla hoten

KRAV Regeringens förslag för att skydda välfärden och de som arbetar i det offentliga räcker inte. Det anser SKR, som för andra gången kräver skarpare åtgärder.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-06-20

"Det är viktigt att påpeka att det här är en arbetsmiljöfråga och att det finns ett arbetsmiljöansvar", påpekar Christina Kiernan, samordnare på SKR. Foto: SKR

När Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, i slutet av 2021 publicerade en rapport om kommunernas kännedom om och arbete mot välfärdsbrott och otillåten påverkan var läget värre än väntat.

I alla intervjuer, som omfattade 85 personer från 30 olika kommuner, kom otillåten påverkan upp. SKR inrättade därför en ny tjänst med uppgiften att hålla koll på utvecklingen och stödja kommuner och regioner, berättar Christina Kiernan, som nu haft rollen som samordnare för frågorna i ett år.
– Bilden har förändrats mycket sedan rapporten, både till det bättre och sämre, säger hon och tillägger att fler kommuner har tagit tag i frågorna.

Även om statistik över anmälningar om otillbörlig påverkan saknas och mörkertalet sannolikt är stort bedömer SKR att problemen ökar.
– Vi tycker oss se att det har gått från att handla om enskilda individers slarv och vilja att tillskansa sig medel till att i dag handla om organiserad brottslighet där man till exempel bygger koncerner av oseriösa företag för att kunna upphandla bättre och finnas i flera verksamhetsområden.

Christina Kiernan tilllägger:
– Det är viktigt att påpeka att det här är en arbetsmiljöfråga och att det finns ett arbetsmiljöansvar. Det finns en utvecklingspotential här kopplat till personalavdelningarna. Men det som händer kan också vara en fråga för säkerhetsavdelningen och såklart polisen.

Flera statliga förslag är på gång för att bekämpa det som regeringen menar är hot mot demokratin. Enligt SKR behövs det mer. Organisationen lämnade därför i slutet av fjolåret in en så kallad hemställan till regeringen med krav och förslag. I mitten av maj lämnade de in en till.

I stället för att en enskild tjänsteman ska behöva vara målsägande vill SKR att arbetsgivaren ska kunna stå bakom en polisanmälan om exempelvis hot. Det är viktigt, för annars röjs den enskilde personens uppgifter till den misstänkte, påpekar Christina Kiernan.
– I dag måste man anmäla som privatperson och riskera att sitta mittemot den som har hotat om det blir rättegång. Man ska inte själv behöva bära det här. Det här gör förstås att färre vågar polisanmäla.

Utifrån samma resonemang, anser SKR, att kommuner och regioner och inte enskilda chefer borde göra tillbudsanmälningar till Arbetsmiljöverket. Otillbörlig påverkan borde också vara ett eget brott som består av flera olika brottstyper som olaga hot, ärekränkning och skadegörelse.
– Vi ser ett behov av det, bland annat för att kunna följa utvecklingen. I dag måste man gå in och läsa i den enskilda anmälan för att förstå vad det är som hänt.

Förslagen handlar också om förbud mot att filma i socialtjänstens lokaler, en skärpning av de sociala medieföretagens ansvar och möjligheten att sekretessbelägga delar av en beslutsprocess.

Om det är en bra idé att göra bakgrundskontroller på all personal, både de som redan är anställda och de som är på väg att anställas, som man gör i Södertälje har SKR i dagsläget inte tagit ställning till. Christina Kiernan anser dock att frågor om vem som anställs i offentlig verksamhet behöver diskuteras.
– Det är viktigt att tänka på vad man ska göra om en person som arbetar inom socialtjänsten har kopplingar till en kriminell familj, exempelvis, när det försvinner orosanmälningar som det har gjort nu i Göteborg. Hur ska man göra då? Ska personen jobba där då?

Men bara för att en person har ett syskon som är kriminellt betyder det ju inte att den gör något fel?
– Nej, just det. Men vissa uppgifter kanske man inte ska utföra då. Jag vet inte vad svaret är. Men vi behöver öppet diskutera hur vi bästa hanterar sådana här situationer.

Statliga uppdrag

Den statliga utredningen Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet ska:

  • Analysera behovet av att minska exponeringen av offentliganställdas namn i handlingar och på beslut.
  • Analysera behovet av ett starkare skydd för uppgifter om offentliganställda och deras närstående.
  • Lämna förslag på skärpning av straffet för våld eller hot mot tjänsteman och föreslå ett nytt brott, förolämpning av tjänstemän.
  • Redovisa uppdraget senast 1 januari 2024.

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska:

  • Studera otillåten påverkan och särskilt fokusera på kriminella nätverk och organiserad brottslighet.
  • Studera vilka kommunala verksamheter som är särskilt sårbara.
  • Redovisa delar av uppdraget senast 14 december 2023 och hela senast den 1 april 2025.
  • Studera vad så kallade möjliggörare eller insiders har för roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. Det kan exempelvis handla om statligt eller kommunalt anställda, revisorer, eller advokater, som missbrukar sina uppdrag.
  • Redovisa uppdraget senast den 1 mars 2024.

TEMA KOMMUNAL VERKSAMHET PÅ VAKT

Södertälje är en av de kommuner som har blivit tvungen att addera nya risker i arbetsmiljön för sina anställda. Företrädare för kommunen menar att kriminaliteten försöker tränga sig in.

Del 1: Kommunal verksamhet på vakt
Del 2: "Vi vill inte ha ett angiverisamhälle"
Del 3: Så motar Södertälje fusk och kriminalitet
Del 4: SKR: Låt arbetsgivaren polisanmäla hoten

Foto: SKR

Publicerad: 2023-06-20

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!