Allt om arbetsmiljö logga
Tema

Stark kritik mot Polisens utredningar

BRISTER Polisförbundet och skyddsombudens kritik mot arbetsgivarens utredningar både före och efter den tidigare polischefen Mats Löfvings död, är hård. Även Polisen riktar viss kritik mot sig själv.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2023-08-22

Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud, är särskilt kritisk mot Polismyndighetens agerande i samband med presentationen av utredningen i februari. Foto: Stefan Jönsson

Flera olika utredningar har gjorts av Polismyndigheten efter händelser kopplade till att den tidigare polischefen Mats Löfving anställde en polischef och information om en eventuell relation mellan dem framkom. En åklagare inledde i december i fjol en förundersökning med frågeställningen om Mats Löfving begått grovt tjänstefel. Rikspolischef Anders Thornberg ansåg sedan att en extern utredare behövde se över hur Polismyndigheten agerat i förhållande till sina regler och rutiner. Rikspolischefen hänvisade till att det spreds felaktigheter och fanns påståenden om att myndigheten försökte dölja något. Det skriver Polisen i en skrivelse inskickad till Arbetsmiljöverket i slutet av maj.

Det var bra att en extern utredare såg över vad som hänt, menar Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud inom Polisen. Men det var inte rätt person som tillsatte utredaren.
– Alla inom den högsta polisledningen var mer eller mindre inblandade eller påverkade så direktiv och initiativ till en utredning skulle ha kommit från regeringen via Justitiedepartementet. Det är också de som tillsätter rikspolischefen och chefen på Noa. Det hade varit mer objektivt och gjort att åsikter om att rikspolischefen och utredaren hade anknytning till varandra sen tidigare, hade sluppits.

Ni menar att rikspolischefen Anders Thornberg var för inblandad?
– Ja, absolut. Utredningen gjordes också före den pågående brottsutredningen var klar. Så ska det inte gå till.

Patrik Danielsson tillägger:
– Vi är starkt kritiska till hur det här har skötts. Särskilt hanteringen av presentationen av utredningen. De uttalanden som gjordes då har haft en omedelbar påverkan på den tragiska utvecklingen. Mats Löfving blev ju offentligt förödmjukad.

Polismyndigheten påpekar själva i skrivelse till Arbetsmiljöverket om sitt eget agerande att presentationen av rapporten, som innehöll känsliga uppgifter om anställda, avviker från hur myndigheten vanligtvis hanterar personalärenden.

Skyddsombuden har också saknat inblick i den externe utredarens arbete, trots att det utlovats, påpekar Patrik Danielsson. Hade ombuden fått information hade de begärt att en riskbedömning skulle göras inför att utredaren blev klar.
– Samverkan har inte skett med oss. När utredningen presenteras är det första gången vi får höra vad man har kommit fram till. Det handlar också om själva presentationen. Den är häpnadsväckande – jag kan inte säga annat.

På kvällen efter presskonferensen hittades Mats Löfving avliden i sitt hem i Norrköping. Polismyndigheten gjorde två dagar senare en så kallad tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket eftersom arbetsgivaren inte kunde utesluta att dödsfallet berodde på arbetet. En arbetsmiljöutredning skickades in till Arbetsmiljöverket och en handlingsplan togs fram för att liknande händelser inte ska inträffa igen. Arbetet skedde i samverkan med skyddsombuden. Men de lämnade ändå in en kompletterande skrivelse till Arbetsmiljöverket.
– Den arbetsmiljöutredning som arbetsgivaren lämnade in är inte så självrannsakande som det utkast vi fick se. Vi anser inte att arbetsgivaren fullt ut har utrett vad som har hänt och att de tonat ned vem som har haft arbetsmiljöansvaret, som vi anser utan tvekan är Anders Thornberg.

Patrik Danielsson påpekar att om man inte tar reda på vad som hänt så går syftet med utredningen förlorat.
– Har man inte utrett vad som har hänt och vem som har ansvaret då kan man inte gå vidare.

Efter inspektion och tillsyn lämnade Arbetsmiljöverket i början av juli en så kallade underrättelse till Polismyndigheten. Verket skriver i sitt beslut att de överväger att ställa krav på förbättringar för att motverka och hantera kränkande särbehandling. Kraven skulle förenas med hot om vite. Polismyndigheten ska svara på verkets skrivelse senast den 31 augusti.

Allt om arbetsmiljö har sökt Polismyndigheten för intervju men de kommenterar inte ärendet så länge som Arbetsmiljöverkets utredning pågår.

Patrik Danielsson är också förvånad över vad han ser som bristen på självrannsakan. Han har själv tänkt att skyddsombuden behöver se till att få mer information i tidigare skeden och oroas av tystnadskulturen inom Polisen.
– Flera borde titta sig i spegeln och fråga om de kunde ha gjort något mer.

Han tillägger:
– I detta fall visste vi inte om vad som pågick före det uppmärksammades i media.

Patrik Danielsson konstaterar att ärendet är speciellt och att det finns exempel på både bra och dålig hantering av svåra konflikter, mobbning och kränkande särbehandling inom Polisen. Något som oroar honom är att han menar att det blir vanligare att problem löses genom att enskilda sägs upp.
– Men då kommer man inte åt roten till det onda. Det är ju helt emot föreskriften också.

Foto: Stefan Jönsson

Publicerad: 2023-08-22

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!