Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Tema

”Det är inte rättvist att behandla alla lika”

HÄNSYN Upplevda orättvisor kan skapa konflikter och stjäla mycket energi. Men ibland är det nödvändigt att behandla medarbetare olika, säger Björn Santesson, ombudsman på Sveriges Veterinärförbund.

Text : Ann Patmalnieks

Publicerad: 2023-05-04

Orättvisor tar mycket energi, säger Björn Santesson, Sveriges veterinärförbund. Foto: Ann Patmalnieks

Lönen, arbetsuppgifterna, arbetstiderna, förmånerna och kompetensutvecklingen. Det är några områden där anställda kan ha olika villkor och uppleva det som orättvist. Det har Björn Santesson, ombudsman på Sveriges Veterinärförbund, tidigare i samma roll på Lärarförbundet, Sveriges Läkarförbund och Sveriges Arbetsterapeuter, erfarenhet av.
– I princip allt som handlar om arbetsgivarens rätt att fatta beslut kan väcka reaktioner. Men det är en hårfin skillnad mellan att reagera på något för att man inte gillar beslutet eller för att det är orättvist.

Orättvisor är något som måste tas på allvar, säger Björn Santesson.
– Lägger du tid på att fundera över orättvisor tar det energi från det du är satt att göra. Det kan också leda till konflikter och vi vet att personkonflikter i en arbetsgrupp kan göra att man tappar oerhört mycket produktivitet.

Det finns en rad situationer som kan trigga känslan av att vara felaktigt behandlad, men där det faktiskt är rimligt att någon har andra villkor, påpekar han.
– Det är inte rättvist att behandla alla lika. Enligt arbetsmiljölagen ska vi ta hänsyn till var och ens förutsättningar.

Ett exempel är när någon som varit sjukskriven återgår i arbete på 50 procent.
– Säg att den som jobbar heltid tar emot fyra patienter på en viss tid. Då tänker man att den som jobbar halvtid ska ta emot två. Men det är kanske just patientarbetet som har gjort personen sjuk. Då är det bättre att personen ägnar sig åt handledning, till exempel.

Det är bra att vara öppen med varför någon får en särskild lösning. Med den som varit sjuk behöver få styra, med hänsyn till integriteten, betonar Björn Santesson.

Att arbetsgivaren anpassar arbetet på ett bra sätt kan få ringar på vattnet.
– När ens föräldrar blir gamla och sjuka, eller en nära anhörig går bort, kan det bli man själv som det tas hänsyn till.

Ett annat exempel är när föräldrar kan behöva gå tidigt eller ta ut kvarvarande föräldraledigt i anslutning till sommarsemestern.
– Det är en olik behandling som kan vara nödvändig, eftersom vi vill att det ska gå att både arbeta och ha ett fungerande familjeliv. Det finns anledningar till att vi har en generös föräldralagstiftning i Sverige.

Men det är viktigt att försöka ta hänsyn till hela gruppen. Andra kan ha nog så viktiga skäl till att ta sin semester vid en viss tid, säger Björn Santesson.
– Sitt ner och prata tillsammans, ha lite ”ge- och ta”-mentalitet. Jag kanske inte får precis som jag vill, du kanske inte får precis som du vill, men nästan.

Fördelning av arbetsbördan kan också bli orättvis, både när det gäller mängden och innehållet i arbetet. I sådana lägen försöker ombudsmännen lyfta hur arbetet är organiserat och vad det finns för system för att säkra att ingen arbetar skadligt mycket.

Förmåner som bara vissa får är ett annat laddat område. På en arbetsplats som Björn Santesson hade kontakt med fick bara vissa köra hem företagets bilar för att kunna åka direkt ut på jobb följande dag. Något som skulle kunna vara orättvist men lika gärna vara en anpassning.
– Problemet är åter att om andra inte vet varför framstår det som orättvist.

Problemet är åter att om andra inte vet varför framstår det som orättvist.

- Björn Santesson

Orättvisa kan också vara diskriminering. På en skola fick alla lärare nycklar och koder till lokalerna utom gruppen modersmålslärare. Förklaringen skulle vara att de inte var där på heltid. Men samtidigt fick instrumentallärarna nycklar, trots att även de kom och gick.
– Jag skulle säga att det väldigt sällan handlat om illvilja i de diskrimineringsärenden jag haft, utan om att arbetsgivaren inte tänkt igenom allt. I det här fallet ändrade de sig. Men kanske låg det något i att det var just modersmålslärarna som inte fick nycklar.

Att få lägre lön än kollegan kan inte bara upplevas som orättvist utan även väcka en känsla av att vara mindre värd. Det är inte konstigt, säger Björn Santesson.
– Hela systemet bygger på att varje individ blir värderad. Och det är en subjektiv värdering av lönesättande chef. Men du bör få veta varför du får den lön du får och det ska finnas en plan för kompetensutveckling. Det ska finnas lönekriterier och de ska följas.

Sedan är det en annan fråga om skillnader mellan olika yrkesgrupper är rättvisa, säger Björn Santesson.
– De som har bristyrken får högre lön, är det rättvist att andra som arbetar lika hårt inte har samma marknadsvärde?

Ombudsmannens råd

  • Är du skyddsombud och ser något som verkar orättvist, som sned arbetsfördelning, lyft frågan till arbetsgivaren.
  • Är du anställd och undrar varför kollegan får något som du inte får, fundera innan du drar förhastade slutsatser. Finns det en rimlig förklaring? I stället för att reagera på orättvisan går det ibland att tänka ”vad kan vi göra för att underlätta för varandra”.
  • Är du chef, informera så långt det går om någon får positiv särbehandling eller om villkoren ser olika ut för olika grupper på arbetsplatsen. Då minskar risken för konflikter, plus att du kan få respons som gör att du inser att något behöver ändras.

Orättvisor på jobbet

Detta är en del i vårt tema om orättvisa på jobbet. Läs alla delar:

Foto: Ann Patmalnieks

Publicerad: 2023-05-04

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!