Allt om arbetsmiljö logga
Tema

Låt chefen öva på att bli rättvis

LEDARSKAP Orättvisa är en ledningsfråga. Att sätta upp tydliga regler och låta chefer träna på obekväma samtal kan göra organisationen mer rättvis, säger forskaren Constanze Eib.

Text : Ann Patmalnieks

Publicerad: 2023-04-24

Som chef behöver man vara tydlig med varför vissa beslut fattas, säger Constanze Eib, forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet. Foto: Ann Patmalnieks

De flesta chefer eftersträvar rättvisa. Men att vilja är inte samma sak som att kunna. Det är svårt att vara rättvis som chef, säger Constanze Eib.

– En studie som vi gjort på ett privat företag visar att även när chefer själva tycker att de är rättvisa så är det inte alltid som de anställda håller med.

Det kan också vara tvärtom, att cheferna inte tycker att de är tillräckligt rättvisa men de anställda tycker att de är det, men det är mer ovanligt, enligt Constanze Eib.

Hennes pågående studie handlar om vad som kan bädda för en bättre matchning mellan vad chef och anställd tycker. För det finns strukturer som kan främja rättvisa.

En är att sätta upp tydliga regler – och sedan också hålla sig till dem. Vad krävs för att få gå på kurs eller resa, till exempel.

– Beslut ska vara konsistenta, likvärdiga i motsvarande lägen. Chefen ska inte säga ja till en persons ledighetsansökan men nej till en annans om förhållandena i övrigt är de samma.

Det är viktigt att informera och kommunicera kring reglerna. Då kan det upplevas som mer rättvist.

– Som chef behöver man vara tydlig med varför vissa beslut fattas. Beslutsfattande är komplicerat så man behöver även kunna backa och säga att ett beslut blev fel.

Att man är schyst betyder inte att man behandlar alla precis lika.

- Constanze Eib

Det är också lämpligt att undersöka de sakförhållanden som det går att få fram fakta om. Lönekartläggningar för att se om det finns skillnader mellan könen, till exempel.

Ett allt för långt avstånd mellan chefen och medarbetarna kan påverka negativt.

– Om chefen har kontinuerlig kontakt med dem som jobbar, ser vad de gör och vilka svårigheter som uppstår, blir det lättare att ge feedback och att sätta lön.

Lönesättning är en fråga som handlar om mycket mer än pengar, konstaterar hon.

– ”Jaha, så mycket är jag värd” kan man känna. Om chefen ger löpande återkoppling och förklarar hur lönesystemet fungerar känner de anställda sig sannolikt mer rättvist behandlade.

Det handlar också om något mer svårfångat, nämligen chefens personlighet.

– Vissa har det lite lättare. De som har det personlighetsdrag som kallas agreeableness eller vänlighet brukar uppfattas som mer rättvisa, liksom de som är noggranna.

Men det finns hopp för alla i ledningsposition som vill bli mer rättvisa. Det går att öva chefer i ett rättvist beteende, säger Constanze Eib.

– Som chef behöver man träna på obekväma samtal. Man kan gå igenom exempel, ha rollspel kring feedback och lönesättning. Det är viktigt att lära sig att stanna kvar i samtalen och ge den anställda möjlighet att prata ut.

Det är också bra att kunna prata om hur man mår och hur livet ser ut i övrigt, säger Constanze Eib. Då ser chefen lättare medarbetarnas behov.

– Någon som är ny kan behöva mer stöd än den som är erfaren. Det är inte orättvist om den erfarna får mindre stöd. Att man är schyst betyder inte att man behandlar alla precis lika.

3 skäl för rättvisa

  1. Instrumentellt. Om vi kan förutse vad som kan hända och vet att regler gäller för alla, skapas mindre osäkerhet. När arbetsplatsen har varit rättvis hittills finns tilltro till att den kommer att vara det även framöver. Det skapas mindre ångest vid till exempel organisationsförändringar.
  2. Mellanmänskligt. Om människor i en grupp behandlar varandra respektfullt och rättvist påverkas gruppmedlemmarnas självförtroende, ”jag är värd något”.
  3. Etiskt/moraliskt. Vi vill jobba i en organisation som behandlar sina anställda på ett värdigt sätt. Den som märker av orättvisa kan söka sig någon annanstans eller bli mindre engagerad.
    Källa: Constanze Eib, Uppsala universitet.

Orättvisor på jobbet

Detta är en del i vårt tema om orättvisa på jobbet. Läs alla delar:

Foto: Ann Patmalnieks

Publicerad: 2023-04-24

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!