Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga
Nyheter

Attendomålet kan prövas i hovrätten

ÖVERKLAGAN En chef och en hr-specialist på Attendo dömdes för brott mot meddelarskyddet efter att ett vårdbiträde visselblåst om brister på sin arbetsplats. Nu överklagar de domen till hovrätten.

Text : Karin Nilsson

Publicerad: 2022-11-14

Bägge ombuden påpekar i sina överklaganden att hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning. Foto: Karin Nilsson

Attunda tingsrätt har dömt fel. De två fällda arbetsgivarföreträdarna på vårdbolaget Attendo, en regionchef och en hr-specialist, anser inte att de har gjort sig skyldiga till brott mot lagen om meddelarskydd. Det framgår av de överklaganden som de båda fälldas ombud lämnat in till Svea hovrätt.

Tingsrätten ansåg att den varning som vårdbiträdet Stine Christophersen fick på ett möte med tre arbetsgivarföreträdare var en erinran som kunde likställas med en så kallad disciplinåtgärd. Det var viktigt eftersom det krävs för att straffa. Rätten ansåg också att vårdbiträdet fick erinran efter att hon berättat i media om brister på sin arbetsplats – ett äldreboende i centrala Stockholm. Därmed blev det frågan om brott mot lagen om meddelarskydd.

Regionchefens ombud, chefsjurist Sara Kullgren på Ledarna, håller inte med. Något brott har inte begåtts. Hon anser att den erinran som vårdbiträdet fick inte kan jämställas med en disciplinåtgärd. Den har i stället lämnats inom ramen för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Enligt Sara Kullgren gavs erinran för att Stine Christophersen lämnat falska uttalanden om en kollega på Youtube, inte för uttalanden i media. Det är bara ingripanden efter att uppgifter lämnats till medier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen som kan bestraffas enligt lagen om meddelarskydd. Youtube är inte ett sådant medium.

Det var inte heller regionchefen som beslutade om, upprättade eller överlämnade den skriftliga erinran till vårdbiträdet, påpekar ombudet.

Även den hr-specialist som dömdes överklagar domen. Ombudet, advokat Louise Gunvén på KRIM advokater, ifrågasätter också tingsrättens bedömning att erinran skulle ha varit en disciplinpåföljd.

Kammaråklagare Anette Fassl, åklagare i målet, är däremot nöjd med domen.

– Domen är välskriven och jag anser att tingsrätten har gjort en korrekt bedömning.

Hon påpekar att lagen är relativt ny och behövde prövas.

Trots att en av de chefer som Anette Fassl väckte åtal mot friades i tingsrätten väljer hon att inte överklaga.

–       Det kom till viss del fram nya saker under förhandlingen kring vad en av cheferna hade för information kring mötet och jag har inget som tyder på motsatsen.

För att målet ska prövas i hovrätten krävs så kallat prövningstillstånd. Bägge ombuden påpekar i sina överklaganden att hovrätten behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

Läs mer om domen här

Läs en längre intervju med vårdbiträdet här

Vårdbiträdet blev årets visselblåsare Läs mer

Foto: Karin Nilsson

Publicerad: 2022-11-14

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!