Allt om arbetsmiljö logga
Tema

Avanza hjälper dem som testat positivt

TEST När spår av knark hittades i Avanzas lokaler 2021 skakade skandalen om företaget. – Men vi gick stärkta ur den händelsen. I dag hör jag andra företagsledare prata om ”Avanza-modellen”, säger tidigare vd Rikard Josefson.

Text : Marika Sivertsson

Publicerad: 2023-11-09

Att Rikard Josefson som vd tydligt har stått bakom arbetet har varit viktigt för att lyckas, betonar hr business partner Louise Du Rietz. Foto: Marika Sivertsson

Med ojämna mellanrum gurglar ett slumpvis urval av de 650 anställda på Avanza bank en vätska som de sedan spottar i ett rör. Provet skickas sedan till Karolinska Institutet för analys. Listan över de substanser som går att upptäcka i gurglet är lång – de vanligaste är marijuana, kokain, amfetamin och läkemedel som tramadol – och listan uppdateras i princip vid varje testtillfälle.

– Det går otroligt fort framåt, testerna prickar in allt fler substanser. Det är heller inte säkert att det är den här testtekniken som används om några månader, säger Louise Du Rietz, hr business partner.

Den som nekar till testning likställs med någon som testar positivt. Den som testar positivt förväntas medverka till rehabilitering. Den som tackar nej till utredning och/eller rehabilitering kan mista jobbet.

– Rent juridiskt sett är det olagligt att ta droger och borde kunna vara skäl för avsked. Men man kan inte avskeda människor som är beroende av alkohol. Vi har valt det mänskliga perspektivet, att erbjuda rehabilitering för både alkohol -och drogproblem, säger tidigare vd Rikard Josefson.

När skandalen briserade i oktober 2021, så desarmerade han den med hjälp av planen för slumpvisa testningar. Det förebyggande arbetet mot droger var redan då avtalat att utföras under det följande halvåret, i samarbete med företaget Ljung & Sjöberg.

Just den här dagen har han tillsammans med Louise Du Rietz satt sig ned i rummet ovanför de rum där testningarna brukar utföras. De är samspelta. Båda har i olika sammanhang ordat mycket och ofta om Avanzas arbete mot droger under de två år som gått sedan fyndet i lokalerna.

Varför hittade vi spår av knark i Avanzas lokaler? Jo, därför att vi letade.

- Rikard Josefson

Engagemanget har inte minskat, tvärtom. De pratar snabbt och framåtlutat. Och ibland i munnen på varandra – tiden är kort och det finns mycket att säga.

– Varför hittade vi spår av knark i Avanzas lokaler? Jo, därför att vi letade. Jag hade kunnat se åt andra hållet när misstanke om droger framfördes till mig. I stället sökte vi igenom lokalerna med en knarkhund, säger Rikard Josefson.

Därefter har fler företag i Stockholm funnit spår av droger i lokalerna, enligt honom. Det är besvärande när det sker: ingen vill att någon som är drogpåverkad ska flytta runt stora summor pengar, eller utföra annat arbete som påverkar kunder.

– Man är inte gärna publik i de fall man upptäcker droganvändning. Men vi hade inget val, säger han med ett litet skratt.

Någon tipsade. I efterhand känns det okej, för uppmärksamheten har omfattat även arbetet mot droger. Rikard Josefson är stolt.

– Jag vågar påstå att vi har inspirerat fler företag till att flytta fram sina positioner ifråga om att testa och erbjuda rehabilitering. Och här på Avanza har vi stärkts, vi är fullkomligt överens om att droger inte ska förekomma här.

Medan Louise Du Rietz får många kontakter från hravdelningar som vill veta mer om hur Avanza genomfört utbildningar och testning, har Rikard Josefson själv nördat loss, som han säger. Numera är han styrelseledamot och också delägare i Ljung & Sjöberg. Han påpekar i förbigående att han inte hade några sådana kopplingar när de två företagen inledde sitt samarbete.

– Ingenting i den ursprungliga planen för det drogförebyggande arbetet förändrades av att vi hittade spår av narkotika. I efterhand kan jag säga att både jag och Louise kände att vi varit ganska naiva. Det säljs kokain för 30 miljoner i veckan runt Stureplan. Nu förstår vi hur utbrett och accepterat partydrogande är i de yngre åldersgrupperna.

Den som testar positivt ska kunna prata med någon neutral part.

- Louise Du Rietz

När man kollar artiklarna om skandalen upprepar Rikard Josefson återkommande gånger att det är ”ett samhällsproblem, inte ett Avanzaproblem”. Men det är inte menat att förskjuta ansvaret. Alla arbetsgivare har stora möjligheter att påverka i de individuella fallen, påpekar Louise Du Rietz.

– Arbetsgivaren är den sista som håller människor med drogproblem uppe. Man kan ha förlorat allt, men blir man av med arbetet så är det ett stort steg ner i avgrunden. Man är som regel rädd om sitt jobb.

Avanza är ett företag i en känslig bransch, med många yngre anställda och hög personalomsättning. Hur har de gått tillväga för att arbeta drogförebyggande med slumpvis testning?

– Stöd från ledningen är jätteviktigt. Man kan tycka att det är en hr-fråga. Men när Rikard ställde sig upp inför alla anställda och berättade vad som gällde gav det oss mycket kraft i arbetet. Vi har haft stor uppslutning bland våra medarbetare.

Det finns inget kollektivavtal på Avanza, och inget samarbete med arbetstagarorganisationer omkring testningarna. Men ledningen har inte upplevt att det funnits invändningar. Två saker har haft betydelse för det: för det första innebär inte testningarna att någon riskerar att förlora sitt arbete, och för det andra har en extern partner anlitats som har stor erfarenhet av att testa med hänsyn till den personliga integriteten.

– Testningen behöver separeras från företaget. Den som testar positivt ska kunna prata med någon neutral part, man ska inte hantera sådant med företagets chefer och hr. Det är också komplext när ett test ger utslag, man behöver en partner som har tillgång till rätt expertis, som MRO-läkare (medical review officer) och terapeuter, fortsätter Louise Du Rietz.

Innan testningen infördes utbildades chefer och medarbetare om vad som gäller på Avanza och hur man agerar om man misstänker droganvändning. Testningen går till så att slumpvis utvalda medarbetare får ett sms om att infinna sig för testning. Det går inte att räkna ut när det sker. Ibland är det två veckor i rad. Ibland dröjer det tre månader till nästa test.

Om man klarar av ett konstaterat missbruk på sex månader är det en solskenshistoria.

- Louise Du Rietz

Medarbetarna är i det stora hela positiva till testningen, enligt Rikard Josefson.

– I början var det lite ovant. Numera är det ungefär som när fruktkorgarna kommer. Jaha, testning igen?

När någon testas positivt erbjuds en utredning. Det gäller att ta reda på hur medarbetaren har använt narkotika. Var det en engångsföreteelse eller är det frågan om ett långt gånget missbruk?

– Vi har olika nivåer av åtgärder, beroende på vad som behövs.

Om det var en engångsföreteelse kan fortsatt slumpvis testning räcka. För den som använt oftare är individuell terapi eller gruppterapi en möjlig åtgärd. Och den som har ett konstaterat beroende får minst sex månader rehabilitering, om så behövs på behandlingshem.

– Om man klarar av ett konstaterat missbruk på sex månader är det en solskenshistoria. Vi räknar med att det kan ta upp till tre år innan man kan leva utan behandling, säger Louise Du Rietz.

Vad som händer om någon inte ställer upp på åtgärder hanteras individuellt. Avskedande, enligt drogpolicyn. Men ingen vill bli avskedad. Den som vet med sig att hen testat positivt och har ett beroende säger sannolikt upp sig innan det hunnit gå så långt, tror Rikard Josefson.

Frågan är inte jätterelevant. Enligt de båda är det ovanligt med positiva tester på Avanza. Och i en så rörlig bransch som finansbranschen är det enkelt för den som vill ta droger att söka sig vidare från företag som har slumpvisa testningar, konstaterar han.

– Om du partydrogar riskerar du hela tiden att testa positivt. Spårtiden är olika för olika substanser. Du kanske klarar dig om du använde droger för två veckor sedan, om du har tur. Men du vet ju aldrig. Du kan få testa måndagen efter den helg du har använt.

Han tillägger:

– Fast jag brukar säga att det är en möjlighet att åka fast. Jag tror att de flesta som har ett ohälsosamt beteende vill få hjälp med det.

Tema: Droger på jobbet

Det här är andra delen, läs även tidigare och kommande artiklar:

Del 1: Allt vanligare att drogtesta

Del 2: Avanza hjälp dem som testar positivt

Del 3: Ha en förankrad policy

Del 4: Forskaren: Ställ krav på testernas kvalitet

Text : marika sivertsson

Foto: Marika Sivertsson

Publicerad: 2023-11-09

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!