Allt om arbetsmiljö logga
TEMA

Stigma kring utmattning påverkar

UTMATTNING Många chefer saknar stöd när de ska ta emot medarbetare som varit sjukskrivna för utmattning. Där medvetenheten om psykisk ohälsa är låg blir det svårare att göra rätt. Det visar preliminära resultat från en pågående forskningsstudie.

Text : Ann Patmalnieks

Chefen behöver också stöd när någon som varit utmattad ska börja arbeta igen. Foto: Adobe Stock

Pratar ni öppet om psykisk ohälsa på arbetsplatsen? Eller ses det som tecken på svaghet som man helst ska hålla tyst om?

Linda Corin, forskare på Institutet för stressmedicin i Västra Götaland, arbetar just nu med en studie om hur chefer hanterar utmattningssyndrom bland medarbetarna. Den attityd som organisationen har till vardags är avgörande för hur det blir för den enskilda chefen, visar forskningen.
– Det finns ett stigma kring utmattning som också kan finnas på arbetsplatsen. Vissa organisationer ser det som att det bara handlar om svaga individer. Det påverkar vilket handlingsutrymme chefen får när arbetet ska anpassas.

Linda Corin. Foto: Emma Wahlstedt

Linda Corin pekar på en omständighet som man kanske inte tänker på automatiskt. När någon blir sjuk kan det mycket väl vara första gången som chefen stöter på problematiken.
– Vi vet alla att den psykiska ohälsan och utmattningssyndrom är ett stort problem. Men varje chef har oftast träffat ganska få. I vår studie har vi sett att de chefer som bäst klarar av att bidra vid återgång är de som antingen själva har varit sjuka i utmattning eller har nära anhöriga som är det. Det tar tid att jobba upp ett kunnande.

Men även med erfarenhet och kunskap kan det vara nog så svårt. Det uppstår en instabilitet i organisationen som chefen har att hantera. Till exempel så vet man inte hur länge någon kommer att vara sjukskriven, eftersom förloppet är individuellt.
– Ska det tas in ersättare och för hur länge? Chefen får planera verksamheten utifrån något ovisst. En del får heller inte ta in ersättare.

Har man en i arbetsgruppen med utmattningssyndrom påverkar det resten av gruppen.
– Man kan inte rehabilitera tillbaka till samma situation. En stor del i att försöka få någon i arbete handlar om att designa om rollen, sänka tempot, kanske skaffa eget rum. Det är klart att det kan skapa extra jobb för andra. De som är kvar kanske får fler uppgifter och ska dessutom lära upp någon.

Man kan inte rehabilitera tillbaka till samma situation.

- Linda Corin

Det varierar hur öppen den som varit sjukskriven vill vara med sina svårigheter. Det finns situationer då chefen har hela bilden, men inte kan dela den med övriga.
– Ibland skulle man behöva dela information för att få förståelse, men samtidigt måste man som chef ta hänsyn till vad individen vill.

Linda Corin är skeptisk till hur dagens system för upptrappning av arbete efter sjukskrivning ser ut.
– Systemet är inte så flexibelt, med stegvis upptrappning 25 procent i taget. Vi har en stelbent syn på människors psyke. Utmattning är en stor sak att vara med om. Det blir en ny person som dyker upp på arbetet. Det måste man fånga upp och inte köra på som vanligt.

Många chefer har dessutom en pressad situation i sin egen yrkesroll. Det blir då en extra påfrestning att vara spindeln i nätet under en rehabilitering med många kontakter, säger Linda Corin.
– Chefen måste få stöd från HR eller företagshälsovård. Första linjens chefer ska inte behöva hantera detta själva. Det ska tas högre upp i organisationen och det ska finnas riktlinjer för hur det ska gå till. Koppla på resten av organisationen.

Råd till organisationer

  • Ha riktlinjer för vad som ska göras om någon sjukskrivs för utmattningssyndrom.
  • Erbjud utbildning kring psykisk ohälsa.
  • Ge stöd även till chefen som ska stötta. Undersök om HR kan avlasta eller om det går att diskutera ärenden under sekretess i ledningsgruppen.
    Källa: Linda Corin

Tema utmattning

Läs fler artiklar om återgång efter utmattningssyndrom:

  1. Hon kom tillbaka efter utmattningen När arbetsuppgifter skalades bort kunde Felicia jobba heltid igen.
  2. Så kan jobbet hjälpa efter utmattning. Agneta Lindegård Andersson, utvecklingsledare på Institutet för stressmedicin, svarar på vanliga frågor.
  3. Chefen kan sätta tonen Ledarnas chefsrådgivare Hanna Wiik har egna erfarenheter av utmattning och ger råd till organisationen.
  4. Stigma kring utmattning påverkar Delresultat från en pågående studie om hur chefer hanterar utmattningssyndrom bland medarbetarna, med Linda Corin, Institutet för stressmedicin.

Foto: Adobe Stock

Så här jobbar vi på Allt om arbetsmiljö med journalistik. Redaktionen är oberoende från vår ägare och vi arbetar opartiskt. Vi stödjer inte något politiskt parti eller organisation och vi tar inte ställning. Det vi publicerar ska vara sant och ha hög kvalitet.

Mest lästa

Tipsa redaktionen

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!