Du&jobbet har bytt namn!

Allt om arbetsmiljö logga

Fråga experten

Allt om arbetsmiljö har knutit till sig ett antal erfarna experter. De svarar till exempel på frågor om kränkande särbehandling, konflikter, missbruksproblematik, rehab, vilka lagar och regler som gäller och hjälper er att komma vidare med kniviga arbetsmiljöutmaningar. Tjänsten är helt kostnadsfri för dig som prenumerant. 

Anna Sporrong

Anna Sporrong

Sjukskrivning, rehab

SporrongRehabpartner AB, utbildar och handleder inom sjukskrivnings- & rehabilitering.

Robin Öberg

Robin Öberg

Missbruk

Robin Öberg är konsult på Alna Sverige som verkar för att förebygga alkohol- och drogproblem.

Jan Enqvist

Jan Enqvist

Arbetsmiljö

Jan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor.

Patrik Nyström

Patrik Nyström

Samarbete och kommunikation

Patrik Nyström är leg psykolog, med inriktning arbets- och organisationspsykologi.

Johan Holm

Johan Holm

Arbetsmiljörätt

Juris doktor och adjunkt i rättsvetenskap. Forskar och undervisar om arbetsmiljörätt.

Marita Bark

Marita Bark

Kränkande särbehandling

Organisationskonsult på Starck & Partner. Stöttar organisationer med utredningar och kunskap.

Tidigare svar

Här hittar du tidigare besvarade frågor.

Fråga experten

Hur ska skyddsområdet delas in?

När en arbetsplats har både kontor och arbete i olika typer av produktion och skyddsombuden kommer från olika fackförbund, hur ska då skyddsområdet delas in? Vår expert Jan Enqvist reder ut vad som gäller.

Det är inte helt tydligt vad arbetsgivarens skyldigheter är när tillbud inte kan betecknas som allvarliga.
Fråga experten

Måste vanliga tillbud utredas?

Måste en arbetsgivare ha skriftliga rutiner som klargör hur och när så kallade vanliga tillbud ska rapporteras och utredas? Det undrar frågeställaren som upplever att Arbetsmiljöverket riktar sådana krav mot svenska arbetsgivare. Vad gäller egentligen? Vår expert Johan Holm reder ut vad som gäller.

Det är viktigt att skilja mellan chefer i arbetsledande ställning och chefer utan underställda skriver Jan Enqvist.

Kan chefen vara skyddsombud?

EXPERTFRÅGAN Vi har ett lokalt skyddsombud som nu blir tf sektionschef. Kan hen fortsätta att vara skyddsombud? Det känns motsägelsefullt tycker frågeställaren.

Vilket är arbetsgivarens ansvar vid bildskärmsarbete?
Fråga experten

Måste jobbet erbjuda synundersökning?

FRÅGA Ett av våra förbund menar att vi som arbetsgivare ska erbjuda alla medarbetare synundersökning om de arbetar vid bildskärm mer än en timme, oavsett om de upplever problem med synen eller inte. Stämmer den tolkningen? Vi menar att medarbetarna har ett ansvar för att påtala för chef om de upplever besvär eller risker i arbetsmiljön, exempelvis upplevda besvär som kan ha samband med bildskärmsarbetet.

Foto: Ado Stock
Fråga experten

Hur kallt får det vara på kontoret?

FRÅGA Det har under en längre period nu i höst varit rätt kallt på kontoret. Jag misstänker att fastighetsägaren har dragit ned på temperaturen för att spara. Som skyddsombud, vad kan jag göra? Hur kallt får det egentligen vara på kontoret? Finns det några gränsvärden för kyla? Hur påverkar man fastighetsägaren?

Fråga experten

Är det kränkande särbehandling?

På vår avdelning är vi endast fyra personer, plus chef. En av mina kollegor, har sedan jag började för fem år sen, haft en tråkig attityd mot mig och har också pratat om sex och om sitt könsorgan vid alla möjliga tillfällen. Jag har tydligt visat min avsmak. Tidigare chef gjorde inget åt det, han gjorde själv ett övertramp när han skämtade om sex vid ett tillfälle.

Vad kan jag göra åt misstanke om svart arbetskraft?

Jag misstänker att en av våra underleverantörer använder svart arbetskraft. Min närmaste chef har viftat bort farhågan. Borde jag larma och hur?

Prenumerera ikon

Missa inget

Få de viktigaste nyheterna som rör arbetsmiljön sammanfattat varje vecka. Testa vårt premiumbrev kostnadsfritt!